Klasyfikacja CPV | Klasyfikacja PKWiU |

Od dnia 15 września 2008 obowiązują nowe kody CPV.

Od dnia 15 września 2008 zamawiający zobowiązani są użyć do opisu przedmiotu zamówienia publicznego kodów CPV zawartych w nowym Wspólnym Słowniku Zamówień.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) został ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego.

W dniu 28 listopada 2007 r. rozporządzenie komisji WE nr 213/2008 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający jest zobowiązany w ogłoszeniu o przetargu zamieścić kod CPV określający przedmiot zamówienia.

Klasyfikacja CPV

Na CPV składa się słownik główny i uzupełniający. W słowniku głównym znajdują się nazwy towarów, usług i robót budowlanych. Kody słownika głównego składają się z 9 cyfr, które kolejno grupują pozycje w:

 • grupy (pierwsze trzy cyfry)
 • klasy (pierwsze cztery)
 • kategorie (pierwsze pięć)
 • Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną mającą za zadanie zweryfikować poprawność kodu.

  Kody ze słownika uzupełniającego mogą być stosowane w celu uszczegółowienia kodu ze słownika podstawowego.

  Program Klasyfikacja CPV

  kody cpv Program Klasyfikacja CPV pozwala na łatwe i szybkie przypisanie właściwego kodu do towaru bądź usługi. Wbudowana baza danych jest pełna i aktualna (zgodna ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 2010).
  Jest to najlepszy tego typu produkt na rynku, cechujący się konkurencyjną ceną.

  Bazę można przeszukiwać na podstawie:
 • słów znajdujących się w opisie
 • kodów CPV

  Kliknij w obrazek aby go powiększyć


  Bazę CPV można przeglądać wraz z kontekstem - w formie "drzewa".

  Kliknij w obrazek aby go powiększyć


  Kody CPV, ich opisy oraz dodatkowe dane można:
 • skopiować do schowka a następnie wkleić do dowolnego programu (np: Word, Excel itp.)
 • skopiować do ulubionych aby mieć je zawsze "pod ręką"
 • zapisać do pliku tekstowego
 • wydrukować

  Program zawiera rejestr wydatków.

  Po wyszukaniu kodu CPV w wyszukiwarce lub drzewie kodów, jednym kliknięciem, można go skopiować do rejestru wydatków. W rejestrze należy dodać opis dokumentu oraz kwotę wydatku. Rejestr można wydrukować.


  Kliknij w obrazek aby go powiększyć

  Na podstawie rejestru wydatków można wygenerować Zestawienie Wydatków. Poziom grupowania jest konfigurowalny, niezależnie dla towarów i usług. W zestawieniu zsumowane są wszystkie wydatki, w poszczególnych grupach. Dzięki temu można szybko określić czy nie została przekroczona równowartości kwoty 14 tyś. euro, co pozwala dokonywać zakupów z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.


  Kliknij w obrazek aby go powiększyć

  Aby podejrzeć dokumenty wchodzące w skład wybranej pozycji zestawienia wydatków, wystarczy dwa razy kliknąć na tej pozycji.


  Kliknij w obrazek aby go powiększyć  Bezpośrednio z programu można sprawdzić czy jest aktualny.
  Aktualizacje są bezpłatne!
  Dostępna jest też wersja sieciowa programu.
  Dane osobowe
  Imię:  
  Nazwisko:  
  Firma:  
  NIP:  
  Telefon:  
  E-mail:  

  Dane na fakturze
  Ulica:  
  Miasto:  
  Kod:  

  Dane do wysyłki
  Ulica:  
  Miasto:  
  Kod:  

  Uwagi od klienta
  Treść:  
   

  Dostawa gratis!  Wymagania programu: Windows 98 SE lub nowszy.
  Produkt jest sprzedawany na jednej płycie CD-ROM.

  Cena podstawowa za licencję: 150 zł + 23% VAT = 184.5 zł
  Koszt przesyłki jest wliczony w cenę!

  Rabaty
  50% przy zakupie powyżej 4 licencji
  60% przy zakupie powyżej 9 licencji
  70% przy zakupie powyżej 24 licencji
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2011