Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 90000000-7 kodów CPV
Zawiera: 107 z 4312 kodów CPV.
CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90000000-7.html
CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90400000-1.html
CPV: 90410000-4 - Usługi usuwania ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90410000-4.html
CPV: 90420000-7 - Usługi obróbki ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90420000-7.html
CPV: 90430000-0 - Usługi likwidacji ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90430000-0.html
CPV: 90440000-3 - Usługi uzdatniania basenów septycznych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90440000-3 .html
CPV: 90450000-6 - Usługi uzdatniania zbiorników septycznych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90450000-6.html
CPV: 90460000-9 - Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90460000-9 .html
CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90470000-2 .html
CPV: 90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90480000-5 .html
CPV: 90481000-2 - Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90481000-2.html
CPV: 90490000-8 - Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne w zakresie oczyszczania ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90490000-8.html
CPV: 90491000-5 - Usługi kontroli ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
90490000-8 - Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne w zakresie oczyszczania ścieków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90491000-5.html
CPV: 90492000-2 - Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
90490000-8 - Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne w zakresie oczyszczania ścieków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90492000-2.html
CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90500000-2.html
CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90510000-5 .html
CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90511000-2.html
CPV: 90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90511100-3 .html
CPV: 90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90511200-4 .html
CPV: 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90511300-5 .html
CPV: 90511400-6 - Usługi zbierania papieru
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90511400-6.html
CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90512000-9.html
CPV: 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513000-6 .html
CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513100-7 .html
CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513200-8.html
CPV: 90513300-9 - Usługi spalania odpadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513300-9.html
CPV: 90513400-0 - Usługi usuwania pyłu
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513400-0.html
CPV: 90513500-1 - Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513500-1.html
CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513600-2.html
CPV: 90513700-3 - Usługi transportu osadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513700-3.html
CPV: 90513800-4 - Usługi obróbki osadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513800-4.html
CPV: 90513900-5 - Usługi likwidacji osadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90513900-5.html
CPV: 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90514000-3.html
CPV: 90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90520000-8.html
CPV: 90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521000-5.html
CPV: 90521100-6 - Gromadzenie odpadów radioaktywnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521100-6.html
CPV: 90521200-7 - Usługi składowania odpadów radioaktywnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521200-7.html
CPV: 90521300-8 - Usługi usuwania odpadów radioaktywnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521300-8.html
CPV: 90521400-9 - Transport odpadów radioaktywnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521400-9 .html
CPV: 90521410-2 - Transport odpadów jądrowych o niskim poziomie zagrożenia
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521410-2.html
CPV: 90521420-5 - Transport odpadów jądrowych o średnim poziomie zagrożenia
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521420-5.html
CPV: 90521500-0 - Pakowanie odpadów radioaktywnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521500-0.html
CPV: 90521510-3 - Pakowanie odpadów jądrowych o niskim poziomie zagrożenia
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521510-3 .html
CPV: 90521520-6 - Pakowanie odpadów jądrowych o średnim poziomie zagrożenia
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90521000-5 - Usługi obróbki odpadów radioaktywnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90521520-6 .html
CPV: 90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90522000-2.html
CPV: 90522100-3 - Usuwanie skażonej gleby
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90522100-3.html
CPV: 90522200-4 - Wywożenie skażonej gleby
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90522200-4.html
CPV: 90522300-5 - Usługi uzdatniania zanieczyszczonej gleby
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90522300-5 .html
CPV: 90522400-6 - Czyszczenie i uzdatnianie zanieczyszczonej gleby
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90522400-6.html
CPV: 90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90523000-9 .html
CPV: 90523100-0 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90523100-0.html
CPV: 90523200-1 - Usługi usuwania bomb
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90523200-1 .html
CPV: 90523300-2 - Usługi oczyszczania z min
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90523300-2 .html
CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90524000-6 .html
CPV: 90524100-7 - Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90524100-7.html
CPV: 90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90524200-8.html
CPV: 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90524300-9.html
CPV: 90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90524400-0.html
CPV: 90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90530000-1 .html
CPV: 90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90531000-8.html
CPV: 90532000-5 - Usługi uzdatniania płuczki węglowej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90532000-5.html
CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90533000-2.html
CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90600000-3.html
CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90610000-6 .html
CPV: 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90611000-3.html
CPV: 90612000-0 - Usługi zamiatania ulic
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90612000-0.html
CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90620000-9.html
CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90630000-2.html
CPV: 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90640000-5 .html
CPV: 90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90641000-2 .html
CPV: 90642000-9 - Usługi opróżniania kanałów ściekowych
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90642000-9.html
CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90650000-8.html
CPV: 90660000-1 - Usługi usuwania ołowiu
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90660000-1.html
CPV: 90670000-4 - Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90670000-4.html
CPV: 90680000-7 - Usługi sprzątania plaż
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90680000-7.html
CPV: 90690000-0 - Usługi usuwania graffiti
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90690000-0.html
CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90700000-4.html
CPV: 90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90710000-7.html
CPV: 90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90711000-4 .html
CPV: 90711100-5 - Ocena ryzyka lub zagrożenia innego niż powodowanego przez branżę budowlaną
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90711100-5.html
CPV: 90711200-6 - Normy ekologiczne inne niż dotyczące branży budowlanej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90711200-6.html
CPV: 90711300-7 - Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży budowlanej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90711300-7 .html
CPV: 90711400-8 - Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90711400-8.html
CPV: 90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90711000-4 - Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90711500-9.html
CPV: 90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90712000-1.html
CPV: 90712100-2 - Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90712100-2 .html
CPV: 90712200-3 - Planowanie strategii ochrony lasów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90712200-3.html
CPV: 90712300-4 - Planowanie strategii ochrony morza
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90712300-4.html
CPV: 90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90712400-5.html
CPV: 90712500-6 - Budowanie lub planowanie instytucji ochrony środowiska
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90712500-6.html
CPV: 90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90713000-8.html
CPV: 90713100-9 - Usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90713100-9.html
CPV: 90714000-5 - Audyt środowiskowy
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714000-5.html
CPV: 90714100-6 - Systemy informacji o środowisku naturalnym
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90714000-5 - Audyt środowiskowy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714100-6.html
CPV: 90714200-7 - Usługi audytu środowiskowego dla firm
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90714000-5 - Audyt środowiskowy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714200-7 .html
CPV: 90714300-8 - Usługi audytu środowiskowego dla sektorów
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90714000-5 - Audyt środowiskowy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714300-8 .html
CPV: 90714400-9 - Usługi audytu środowiskowego specyficznego dla danej działalności
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90714000-5 - Audyt środowiskowy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714400-9.html
CPV: 90714500-0 - Usługi kontroli jakości środowiska
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90714000-5 - Audyt środowiskowy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714500-0.html
CPV: 90714600-1 - Usługi kontroli bezpieczeństwa środowiska
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90714000-5 - Audyt środowiskowy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90714600-1.html
CPV: 90715000-2 - Usługi badania zanieczyszczenia
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90715000-2.html
CPV: 90715100-3 - Usługi badania skażenia chemikaliami i ropą naftową
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90715000-2 - Usługi badania zanieczyszczenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90715100-3 .html
CPV: 90715110-6 - Badanie terenów gazowni
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90715000-2 - Usługi badania zanieczyszczenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90715110-6 .html
CPV: 90715120-9 - Badanie terenów zakładów chemicznych i rafinerii ropy naftowej
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym
90715000-2 - Usługi badania zanieczyszczenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90715120-9 .html
CPV: 90720000-0 - Ochrona środowiska
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90720000-0.html
CPV: 90730000-3 - Śledzenie zanieczyszczeń, monitoring i rekultywacja
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90730000-3.html
CPV: 90740000-6 - Usługi śledzenia skażeń, monitoringu i oczyszczania
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90740000-6.html
CPV: 90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,90900000-6.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji