Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 85000000-9 kodów CPV
Zawiera: 98 z 4312 kodów CPV.
CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85000000-9.html
CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85100000-0.html
CPV: 85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85110000-3.html
CPV: 85111000-0 - Usługi szpitalne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111000-0.html
CPV: 85111100-1 - Usługi szpitalne chirurgiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111100-1 .html
CPV: 85111200-2 - Medyczne usługi szpitalne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111200-2 .html
CPV: 85111300-3 - Usługi szpitalne ginekologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111300-3.html
CPV: 85111310-6 - Usługi zapładniania in vitro
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111310-6 .html
CPV: 85111320-9 - Usługi szpitalne położnicze
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111320-9.html
CPV: 85111400-4 - Usługi szpitalne rehabilitacyjne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111400-4 .html
CPV: 85111500-5 - Usługi szpitalne psychiatryczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111500-5.html
CPV: 85111600-6 - Usługi szpitalne protetyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111600-6.html
CPV: 85111700-7 - Usługi terapii tlenowej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111700-7.html
CPV: 85111800-8 - Usługi leczenia patologii
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111800-8 .html
CPV: 85111810-1 - Usługi analizy krwi
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111810-1.html
CPV: 85111820-4 - Usługi analizy bakteriologicznej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111820-4.html
CPV: 85111900-9 - Usługi dializy szpitalnej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85111000-0 - Usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85111900-9.html
CPV: 85112000-7 - Dodatkowe usługi szpitalne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85112000-7.html
CPV: 85112100-8 - Usługi związane z zakwaterowaniem pacjentów w szpitalach
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85112000-7 - Dodatkowe usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85112100-8 .html
CPV: 85112200-9 - Usługi leczenia ambulatoryjnego
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne
85112000-7 - Dodatkowe usługi szpitalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85112200-9.html
CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85120000-6.html
CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121000-3 .html
CPV: 85121232-8 - Specjalistyczne usługi pulmonologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod, 85121232-8 .html
CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121100-4 .html
CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121200-5.html
CPV: 85121210-8 - Usługi ginekologiczne lub położnicze
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121210-8 .html
CPV: 85121220-1 - Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121220-1 .html
CPV: 85121230-4 - Usługi kardiologiczne lub specjalistyczne usługi pulmonologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121230-4.html
CPV: 85121231-1 - Usługi kardiologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121231-1.html
CPV: 85121240-7 - Usługi ENT lub audiologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121240-7.html
CPV: 85121250-0 - Usługi gastroenterologiczne i pediatryczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121250-0.html
CPV: 85121251-7 - Usługi gastroenterologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121251-7.html
CPV: 85121252-4 - Usługi geriatryczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121252-4.html
CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121270-6 .html
CPV: 85121271-3 - Usługi ośrodków dla osób z zaburzeniami psychologicznymi
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121271-3.html
CPV: 85121280-9 - Usługi oftalmologiczne, dermatologiczne lub ortopedyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121280-9.html
CPV: 85121281-6 - Usługi oftalmologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121281-6.html
CPV: 85121282-3 - Usługi dermatologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121282-3.html
CPV: 85121283-0 - Usługi ortopedyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121283-0.html
CPV: 85121290-2 - Usługi pediatryczne lub urologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121290-2.html
CPV: 85121291-9 - Usługi pediatryczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121291-9.html
CPV: 85121292-6 - Usługi urologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121292-6.html
CPV: 85121300-6 - Specjalistyczne usługi chirurgiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
85121000-3 - Usługi medyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85121300-6.html
CPV: 85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85130000-9.html
CPV: 85131000-6 - Usługi stomatologiczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85131000-6.html
CPV: 85131100-7 - Usługi ortodontyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne
85131000-6 - Usługi stomatologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85131100-7.html
CPV: 85131110-0 - Usługi chirurgii ortodontycznej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne
85131000-6 - Usługi stomatologiczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85131110-0.html
CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85140000-2.html
CPV: 85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85141000-9 .html
CPV: 85141100-0 - Usługi świadczone przez położne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85141100-0.html
CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85141200-1.html
CPV: 85141210-4 - Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85141210-4.html
CPV: 85141211-1 - Dializy wykonywane w warunkach domowych
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85141211-1.html
CPV: 85141220-7 - Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85141220-7 .html
CPV: 85142000-6 - Usługi paramedyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85142000-6 .html
CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85142000-6 - Usługi paramedyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85142100-7.html
CPV: 85142200-8 - Usługi homeopatyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85142000-6 - Usługi paramedyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85142200-8.html
CPV: 85142300-9 - Usługi w zakresie higieny
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85142000-6 - Usługi paramedyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85142300-9.html
CPV: 85142400-0 - Dostarczanie do domu urządzeń używanych w przypadku nietrzymania moczu lub kału
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85142000-6 - Usługi paramedyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85142400-0.html
CPV: 85143000-3 - Usługi ambulatoryjne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85143000-3.html
CPV: 85144000-0 - Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85144000-0.html
CPV: 85144100-1 - Usługi ośrodków opiekuńczych zapewniających zakwaterowanie
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85144000-0 - Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85144100-1 .html
CPV: 85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85145000-7.html
CPV: 85146000-4 - Usługi świadczone przez banki krwi
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85146000-4.html
CPV: 85146100-5 - Usługi świadczone przez banki spermy
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85146000-4 - Usługi świadczone przez banki krwi
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85146100-5 .html
CPV: 85146200-6 - Usługi świadczone przez banki organów do przeszczepu
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85146000-4 - Usługi świadczone przez banki krwi
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85146200-6.html
CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85147000-1.html
CPV: 85148000-8 - Usługi analizy medycznej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85148000-8.html
CPV: 85149000-5 - Usługi farmaceutyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85149000-5.html
CPV: 85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85150000-5.html
CPV: 85160000-8 - Usługi optyczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85160000-8.html
CPV: 85170000-1 - Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85170000-1 .html
CPV: 85171000-8 - Usługi w zakresie akupunktury
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85170000-1 - Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85171000-8.html
CPV: 85172000-5 - Usługi w zakresie kręgarstwa
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia
85170000-1 - Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85172000-5.html
CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85200000-1.html
CPV: 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85200000-1 - Usługi weterynaryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85210000-3.html
CPV: 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85300000-2.html
CPV: 85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85310000-5 .html
CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85311000-2.html
CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85311100-3 .html
CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85311200-4.html
CPV: 85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85311300-5.html
CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312000-9.html
CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312100-0.html
CPV: 85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312110-3.html
CPV: 85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312120-6.html
CPV: 85312200-1 - Dostarczanie zakupów do domu
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312200-1.html
CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312300-2.html
CPV: 85312310-5 - Usługi dozoru
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312310-5.html
CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312320-8.html
CPV: 85312330-1 - Usługi planowania rodziny
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312330-1 .html
CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312400-3.html
CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312500-4.html
CPV: 85312510-7 - Usługi rehabilitacji zawodowej
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85310000-5 - Usługi pracy społecznej
85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85312510-7.html
CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85320000-8.html
CPV: 85321000-5 - Administracyjne usługi społeczne
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85320000-8 - Usługi społeczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85321000-5.html
CPV: 85322000-2 - Program działań na rzecz gmin
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85320000-8 - Usługi społeczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85322000-2.html
CPV: 85323000-9 - Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej
85320000-8 - Usługi społeczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,85323000-9.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji