Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 71000000-8 kodów CPV
Zawiera: 174 z 4312 kodów CPV.
CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71000000-8.html
CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71200000-0.html
CPV: 71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71210000-3.html
CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71220000-6 .html
CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71221000-3.html
CPV: 71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71222000-0.html
CPV: 71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71222100-1.html
CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71222200-2.html
CPV: 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71223000-7.html
CPV: 71230000-9 - Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71230000-9.html
CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71240000-2.html
CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71241000-9.html
CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71242000-6 .html
CPV: 71243000-3 - Projekty planów (systemy i integracja)
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71243000-3.html
CPV: 71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71244000-0.html
CPV: 71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71245000-7.html
CPV: 71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71246000-4.html
CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71247000-1 .html
CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71248000-8 .html
CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71250000-5.html
CPV: 71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71251000-2.html
CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71300000-1.html
CPV: 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71310000-4.html
CPV: 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311000-1 .html
CPV: 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311100-2 .html
CPV: 71311200-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311200-3.html
CPV: 71311210-6 - Usługi doradcze w zakresie autostrad
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311210-6.html
CPV: 71311220-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311220-9.html
CPV: 71311230-2 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311230-2 .html
CPV: 71311240-5 - Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311240-5 .html
CPV: 71311300-4 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71311300-4.html
CPV: 71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71312000-8 .html
CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313000-5.html
CPV: 71313100-6 - Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313100-6.html
CPV: 71313200-7 - Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313200-7.html
CPV: 71313400-9 - Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313400-9.html
CPV: 71313410-2 - Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313410-2.html
CPV: 71313420-5 - Normy ekologiczne dla projektu budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313420-5 .html
CPV: 71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313430-8 .html
CPV: 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313440-1.html
CPV: 71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71313450-4.html
CPV: 71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71314000-2 .html
CPV: 71314100-3 - Usługi elektryczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71314100-3.html
CPV: 71314200-4 - Usługi zarządzania energią
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71314200-4.html
CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71314300-5 .html
CPV: 71314310-8 - Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71314310-8.html
CPV: 71315000-9 - Usługi budowlane
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315000-9.html
CPV: 71315100-0 - Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315000-9 - Usługi budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315100-0.html
CPV: 71315200-1 - Budowlane usługi doradcze
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315000-9 - Usługi budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315200-1.html
CPV: 71315210-4 - Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315000-9 - Usługi budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315210-4 .html
CPV: 71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315000-9 - Usługi budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315300-2.html
CPV: 71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315000-9 - Usługi budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315400-3.html
CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315000-9 - Usługi budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71315410-6 .html
CPV: 71316000-6 - Telekomunikacyjne usługi doradcze
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71316000-6 .html
CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71317000-3 .html
CPV: 71317100-4 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71317100-4.html
CPV: 71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71317200-5.html
CPV: 71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71317210-8 .html
CPV: 71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71318000-0 .html
CPV: 71318100-1 - Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71318100-1.html
CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71319000-7 .html
CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71320000-7 .html
CPV: 71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71321000-4 .html
CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71322000-1 .html
CPV: 71323000-8 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71323000-8.html
CPV: 71324000-5 - Usługi mierzenia ilości
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71324000-5.html
CPV: 71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71325000-2 .html
CPV: 71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71326000-9.html
CPV: 71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71327000-6 .html
CPV: 71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71328000-3.html
CPV: 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71330000-0 .html
CPV: 71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71331000-7 .html
CPV: 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71332000-4.html
CPV: 71333000-1 - Mechaniczne usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71333000-1.html
CPV: 71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71334000-8 .html
CPV: 71335000-5 - Badania inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71335000-5.html
CPV: 71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71336000-2.html
CPV: 71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71337000-9.html
CPV: 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71340000-3.html
CPV: 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71350000-6.html
CPV: 71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351000-3 .html
CPV: 71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351100-4.html
CPV: 71351200-5 - Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351200-5.html
CPV: 71351210-8 - Geofizyczne usługi doradcze
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351210-8.html
CPV: 71351220-1 - Geologiczne usługi doradcze
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351220-1.html
CPV: 71351300-6 - Usługi analizy mikropaleontologicznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351300-6.html
CPV: 71351400-7 - Usługi opiniowania warunków petrofizycznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351400-7.html
CPV: 71351500-8 - Usługi badania gleby
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351500-8.html
CPV: 71351600-9 - Usługi prognozowania pogody
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351600-9.html
CPV: 71351610-2 - Usługi meteorologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351610-2.html
CPV: 71351611-9 - Usługi klimatologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351611-9 .html
CPV: 71351612-6 - Usługi hydrometeorologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351612-6.html
CPV: 71351700-0 - Usługi poszukiwań naukowych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351700-0.html
CPV: 71351710-3 - Usługi poszukiwań geofizycznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351710-3.html
CPV: 71351720-6 - Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351720-6.html
CPV: 71351730-9 - Usługi poszukiwań geologicznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351730-9 .html
CPV: 71351800-1 - Usługi topograficzne i usługi w zakresie radiestezji
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351800-1.html
CPV: 71351810-4 - Usługi topograficzne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351810-4 .html
CPV: 71351811-1 - Topograficzne pomiary terenów archeologicznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351811-1 .html
CPV: 71351820-7 - Usługi lokalizacji żył wodnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351820-7 .html
CPV: 71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351900-2 .html
CPV: 71351910-5 - Usługi geologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351910-5.html
CPV: 71351911-2 - Usługi fotogeologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351911-2.html
CPV: 71351912-9 - Usługi stratygraficzno-geologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351912-9.html
CPV: 71351913-6 - Usługi poszukiwań geologicznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351913-6.html
CPV: 71351914-3 - Usługi archeologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351914-3.html
CPV: 71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351920-2 .html
CPV: 71351921-2 - Usługi oceanograficzne w zakresie osadów przybrzeżnych w ujściach rzek
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351921-2.html
CPV: 71351922-2 - Usługi oceanografii fizycznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351922-2.html
CPV: 71351923-2 - Usługi pomiarów batymetrycznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351923-2 .html
CPV: 71351924-2 - Usługi poszukiwań podwodnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71351924-2.html
CPV: 71352000-0 - Usługi badania podłoża
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352000-0 .html
CPV: 71352100-1 - Usługi sejsmiczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352100-1.html
CPV: 71352110-4 - Usługi badań sejsmograficznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352110-4 .html
CPV: 71352120-7 - Usługi zdobywania danych sejsmograficznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352120-7 .html
CPV: 71352130-0 - Usługi gromadzenia danych sejsmicznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352130-0.html
CPV: 71352140-3 - Usługi przetwarzania danych sejsmicznych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352140-3.html
CPV: 71352300-3 - Usługi badania magnetometrycznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71352300-3 .html
CPV: 71353000-7 - Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71353000-7.html
CPV: 71353100-8 - Usługi badania hydrograficznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71353000-7 - Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71353100-8.html
CPV: 71353200-9 - Usługi opomiarowania
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71353000-7 - Usługi badania wierzchniej warstwy gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71353200-9.html
CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71354000-4.html
CPV: 71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 - Usługi sporządzania map
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71354100-5 .html
CPV: 71354200-6 - Usługi sporządzania map lotniczych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 - Usługi sporządzania map
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71354200-6.html
CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 - Usługi sporządzania map
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71354300-7.html
CPV: 71354400-8 - Usługi hydrograficzne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 - Usługi sporządzania map
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71354400-8.html
CPV: 71354500-9 - Usługi w zakresie pomiarów morskich
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 - Usługi sporządzania map
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71354500-9.html
CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71355000-1.html
CPV: 71355100-2 - Usługi fotogrametryczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71355000-1 - Usługi pomiarowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71355100-2.html
CPV: 71355200-3 - Wykonywanie badań
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71355000-1 - Usługi pomiarowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71355200-3 .html
CPV: 71356000-8 - Usługi techniczne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71356000-8 .html
CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 - Usługi techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71356100-9.html
CPV: 71356200-0 - Usługi pomocy technicznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 - Usługi techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71356200-0.html
CPV: 71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 - Usługi techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71356300-1 .html
CPV: 71356400-2 - Usługi planowania technicznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 - Usługi techniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71356400-2 .html
CPV: 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71400000-2.html
CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71410000-5 .html
CPV: 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71420000-8 .html
CPV: 71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71421000-5 .html
CPV: 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71500000-3.html
CPV: 71510000-6 - Usługi badania terenu
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71510000-6.html
CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71520000-9.html
CPV: 71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71521000-6.html
CPV: 71530000-2 - Doradcze usługi budowlane
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71530000-2.html
CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71540000-5.html
CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71541000-2.html
CPV: 71550000-8 - Usługi kowalskie
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71550000-8.html
CPV: 71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71600000-4.html
CPV: 71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości i składu
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71610000-7.html
CPV: 71620000-0 - Usługi analizy
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71620000-0 .html
CPV: 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71620000-0 - Usługi analizy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71621000-7.html
CPV: 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71630000-3.html
CPV: 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631000-0.html
CPV: 71631100-1 - Usługi nadzorowania maszyn
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631100-1.html
CPV: 71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631200-2.html
CPV: 71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631300-3 .html
CPV: 71631400-4 - Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631400-4.html
CPV: 71631420-0 - Usługi kontroli bezpieczeństwa morskiego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631420-0 .html
CPV: 71631430-3 - Usługi badania wycieków
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631430-3.html
CPV: 71631440-6 - Usługi monitorowania przepływu
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631440-6.html
CPV: 71631450-9 - Usługi kontroli mostów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631450-9.html
CPV: 71631460-2 - Usługi kontroli tam
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631460-2.html
CPV: 71631470-5 - Usługi kontroli torów kolejowych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631470-5.html
CPV: 71631480-8 - Usługi kontroli dróg
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631480-8.html
CPV: 71631490-1 - Usługi kontroli pasów startowych
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71631490-1 .html
CPV: 71632000-7 - Techniczne usługi badawcze
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71632000-7.html
CPV: 71632100-8 - Usługi kontroli zasuw odcinających
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71632000-7 - Techniczne usługi badawcze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71632100-8.html
CPV: 71632200-9 - Usługi badania nieinwazyjnego
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71632000-7 - Techniczne usługi badawcze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71632200-9.html
CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71700000-5.html
CPV: 71730000-4 - Usługi kontroli przemysłowej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71730000-4 .html
CPV: 71731000-1 - Usługi przemysłowej kontroli jakości
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
71730000-4 - Usługi kontroli przemysłowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71731000-1.html
CPV: 71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71800000-6 .html
CPV: 71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71800000-6.html
CPV: 71900000-7 - Usługi laboratoryjne
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,71900000-7.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji