Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 66000000-0 kodów CPV
Zawiera: 88 z 4312 kodów CPV.
CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66000000-0.html
CPV: 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66100000-1.html
CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66110000-4.html
CPV: 66111000-1 - Usługi banku centralnego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 - Usługi bankowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66111000-1.html
CPV: 66112000-8 - Usługi depozytowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 - Usługi bankowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66112000-8.html
CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 - Usługi bankowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66113000-5.html
CPV: 66113100-6 - Usługi udzielania mikrokredytów
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 - Usługi bankowe
66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66113100-6.html
CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 - Usługi bankowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66114000-2 .html
CPV: 66115000-9 - Usługi transferu płatności międzynarodowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66110000-4 - Usługi bankowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66115000-9.html
CPV: 66120000-7 - Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66120000-7.html
CPV: 66121000-4 - Usługi fuzji oraz nabycia
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66120000-7 - Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66121000-4.html
CPV: 66122000-1 - Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66120000-7 - Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66122000-1 .html
CPV: 66130000-0 - Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66130000-0.html
CPV: 66131000-7 - Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66130000-0 - Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66131000-7.html
CPV: 66131100-8 - Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66130000-0 - Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
66131000-7 - Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66131100-8 .html
CPV: 66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66130000-0 - Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66132000-4.html
CPV: 66133000-1 - Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66130000-0 - Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66133000-1.html
CPV: 66140000-3 - Usługi zarządzania pakietem
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66140000-3 .html
CPV: 66141000-0 - Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66140000-3 - Usługi zarządzania pakietem
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66141000-0 .html
CPV: 66150000-6 - Usługi administrowania rynkami finansowymi
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66150000-6.html
CPV: 66151000-3 - Usługi obsługiwania rynków finansowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66150000-6 - Usługi administrowania rynkami finansowymi
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66151000-3.html
CPV: 66151100-4 - Usługi elektronicznej sprzedaży detalicznej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66150000-6 - Usługi administrowania rynkami finansowymi
66151000-3 - Usługi obsługiwania rynków finansowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66151100-4.html
CPV: 66152000-0 - Usługi regulacji rynku finansowego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66150000-6 - Usługi administrowania rynkami finansowymi
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66152000-0.html
CPV: 66160000-9 - Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66160000-9.html
CPV: 66161000-6 - Usługi powiernicze
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66160000-9 - Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66161000-6.html
CPV: 66162000-3 - Usługi przechowywania (aktywów)
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66160000-9 - Usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66162000-3.html
CPV: 66170000-2 - Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66170000-2.html
CPV: 66171000-9 - Doradztwo finansowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66170000-2 - Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66171000-9.html
CPV: 66172000-6 - Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
66170000-2 - Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66172000-6.html
CPV: 66180000-5 - Usługi wymiany walut
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66180000-5.html
CPV: 66190000-8 - Usługi maklerskie w zakresie pożyczek
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66190000-8 .html
CPV: 66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66500000-5.html
CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66510000-8.html
CPV: 66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66511000-5 .html
CPV: 66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66512000-2.html
CPV: 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia odnastępstw nieszczęśliwych wypadków
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66512100-3 .html
CPV: 66512200-4 - Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66512200-4.html
CPV: 66512210-7 - Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66512210-7.html
CPV: 66512220-0 - Usługi ubezpieczenia medycznego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66512220-0.html
CPV: 66513000-9 - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66513000-9.html
CPV: 66513100-0 - Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66513000-9 - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66513100-0 .html
CPV: 66513200-1 - Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66513000-9 - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66513200-1 .html
CPV: 66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514000-6 .html
CPV: 66514100-7 - Usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514100-7 .html
CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514110-0.html
CPV: 66514120-3 - Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514120-3.html
CPV: 66514130-6 - Usługi ubezpieczenia kolejowego
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514130-6 .html
CPV: 66514140-9 - Usługi ubezpieczenia statków powietrznych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514140-9.html
CPV: 66514150-2 - Usługi ubezpieczenia statków
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514150-2.html
CPV: 66514200-8 - Usługi ubezpieczenia towaru
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66514000-6 - Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66514200-8.html
CPV: 66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515000-3 .html
CPV: 66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515100-4.html
CPV: 66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515200-5.html
CPV: 66515300-6 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515300-6 .html
CPV: 66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515400-7 .html
CPV: 66515410-0 - Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515410-0 .html
CPV: 66515411-7 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66515411-7.html
CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66516000-0.html
CPV: 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66516100-1.html
CPV: 66516200-2 - Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66516200-2.html
CPV: 66516300-3 - Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66516300-3.html
CPV: 66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66516400-4.html
CPV: 66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66516500-5.html
CPV: 66517000-7 - Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66517000-7.html
CPV: 66517100-8 - Usługi ubezpieczenia kredytu
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66517000-7 - Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66517100-8 .html
CPV: 66517200-9 - Usługi ubezpieczenia poręczeń
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66517000-7 - Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66517200-9.html
CPV: 66517300-0 - Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66517000-7 - Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66517300-0.html
CPV: 66518000-4 - Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66518000-4.html
CPV: 66518100-5 - Ubezpieczeniowe usługi brokerskie
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66518000-4 - Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66518100-5.html
CPV: 66518200-6 - Ubezpieczeniowe usługi agencyjne
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66518000-4 - Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66518200-6 .html
CPV: 66518300-7 - Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66518000-4 - Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66518300-7.html
CPV: 66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519000-1 .html
CPV: 66519100-2 - Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub gazowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519100-2.html
CPV: 66519200-3 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519200-3 .html
CPV: 66519300-4 - Usługi dodatkowego ubezpieczenia
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519300-4 .html
CPV: 66519400-5 - Usługi uśrednienia
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519400-5 .html
CPV: 66519500-6 - Usługi ustalenia wysokości straty
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519500-6.html
CPV: 66519600-7 - Usługi aktuarialne
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519600-7.html
CPV: 66519700-8 - Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
66519000-1 - Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych, dodatkowego ubezpieczenia, uśrednienia, ustalenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66519700-8.html
CPV: 66520000-1 - Usługi emerytalno-rentowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66520000-1.html
CPV: 66521000-8 - Indywidualne usługi emerytalno-rentowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66520000-1 - Usługi emerytalno-rentowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66521000-8 .html
CPV: 66522000-5 - Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych funduszy emerytalnych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66520000-1 - Usługi emerytalno-rentowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66522000-5.html
CPV: 66523000-2 - Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66520000-1 - Usługi emerytalno-rentowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66523000-2 .html
CPV: 66523100-3 - Usługi administrowania funduszami emerytalno-rentowymi
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66500000-5 - Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
66520000-1 - Usługi emerytalno-rentowe
66523000-2 - Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66523100-3.html
CPV: 66600000-6 - Usługi skarbowe
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66600000-6.html
CPV: 66700000-7 - Usługi reasekuracji
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66700000-7.html
CPV: 66710000-0 - Usługi reasekuracji na życie
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66700000-7 - Usługi reasekuracji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66710000-0 .html
CPV: 66720000-3 - Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66700000-7 - Usługi reasekuracji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,66720000-3 .html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji