Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 64000000-6 kodów CPV
Zawiera: 54 z 4312 kodów CPV.
CPV: 64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64000000-6.html
CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64100000-7.html
CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64110000-0.html
CPV: 64111000-7 - Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 - Usługi pocztowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64111000-7.html
CPV: 64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 - Usługi pocztowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64112000-4.html
CPV: 64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 - Usługi pocztowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64113000-1 .html
CPV: 64114000-8 - Usługi okienka pocztowego
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 - Usługi pocztowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64114000-8 .html
CPV: 64115000-5 - Wynajem skrzynek pocztowych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 - Usługi pocztowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64115000-5 .html
CPV: 64116000-2 - Usługi poste-restante
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 - Usługi pocztowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64116000-2.html
CPV: 64120000-3 - Usługi kurierskie
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64120000-3.html
CPV: 64121000-0 - Multimodalne usługi kurierskie
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64120000-3 - Usługi kurierskie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64121000-0 .html
CPV: 64121100-1 - Usługi dostarczania poczty
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64120000-3 - Usługi kurierskie
64121000-0 - Multimodalne usługi kurierskie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64121100-1.html
CPV: 64121200-2 - Usługi dostarczania paczek
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64120000-3 - Usługi kurierskie
64121000-0 - Multimodalne usługi kurierskie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64121200-2.html
CPV: 64122000-7 - Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64120000-3 - Usługi kurierskie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64122000-7.html
CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64200000-8.html
CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64210000-1.html
CPV: 64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64211000-8.html
CPV: 64211100-9 - Usługi telefonii lokalnej
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64211100-9.html
CPV: 64211200-0 - Usługi telefonii międzymiastowej
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64211200-0 .html
CPV: 64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212000-5 .html
CPV: 64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212100-6 .html
CPV: 64212200-7 - Usługi rozszerzonego przesyłania komunikatów (EMS)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212200-7.html
CPV: 64212300-8 - Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212300-8.html
CPV: 64212400-9 - Usługi bezprzewodowego protokołu aplikacyjnego (WAP)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212400-9.html
CPV: 64212500-0 - Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212500-0 .html
CPV: 64212600-1 - Usługi rozszerzania danych dla rozwoju GSM (EDGE)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212600-1.html
CPV: 64212700-2 - Usługi uniwersalnego systemu telefonii przenośnej (UMTS)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212700-2.html
CPV: 64212800-3 - Usługi dostarczania płatnych telefonów
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212800-3 .html
CPV: 64212900-4 - Usługi dostarczania kart telefonicznych z góry opłaconych (pre-paid)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64212900-4.html
CPV: 64213000-2 - Wspólne, branżowe usługi sieci telefonicznych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64213000-2 .html
CPV: 64214000-9 - Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64214000-9.html
CPV: 64214100-0 - Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64214000-9 - Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64214100-0.html
CPV: 64214200-1 - Usługi centrali telefonicznych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64214000-9 - Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64214200-1.html
CPV: 64214400-3 - Wynajem kablowych łączy telefonicznych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64214000-9 - Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64214400-3 .html
CPV: 64215000-6 - Usługi telefonii internetowej (IP)
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64215000-6 .html
CPV: 64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216000-3.html
CPV: 64216100-4 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216100-4.html
CPV: 64216110-7 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216110-7.html
CPV: 64216120-0 - Usługi poczty elektronicznej
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216120-0.html
CPV: 64216130-3 - Usługi teleksowe
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216130-3.html
CPV: 64216200-5 - Elektroniczne usługi informacyjne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216200-5.html
CPV: 64216210-8 - Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216210-8.html
CPV: 64216300-6 - Usługi teletekstowe
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych
64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64216300-6.html
CPV: 64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64220000-4 .html
CPV: 64221000-1 - Wewnętrzne usługi telekomunikacyjne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64221000-1.html
CPV: 64222000-8 - Usługi telepracy
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64222000-8.html
CPV: 64223000-5 - Usługi przywoływania
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64223000-5.html
CPV: 64224000-2 - Usługi telekonferencyjne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64224000-2.html
CPV: 64225000-9 - Usługi w zakresie telekomunikacji między powietrzem a ziemią
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64225000-9.html
CPV: 64226000-6 - Usługi telematyczne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64226000-6.html
CPV: 64227000-3 - Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64227000-3.html
CPV: 64228000-0 - Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64228000-0.html
CPV: 64228100-1 - Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
64228000-0 - Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64228100-1.html
CPV: 64228200-2 - Usługi transmisji sygnału radiowego
64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
64220000-4 - Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych
64228000-0 - Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,64228200-2.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji