Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 60000000-8 kodów CPV
Zawiera: 54 z 4312 kodów CPV.
CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60000000-8.html
CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60100000-9.html
CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60112000-6 .html
CPV: 60120000-5 - Usługi taxi
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60120000-5.html
CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60130000-8.html
CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60140000-1 .html
CPV: 60150000-4 - Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60150000-4 .html
CPV: 60160000-7 - Drogowy transport przesyłek pocztowych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60160000-7.html
CPV: 60161000-4 - Usługi w zakresie transportu paczek
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60160000-7 - Drogowy transport przesyłek pocztowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60161000-4 .html
CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60170000-0 .html
CPV: 60171000-7 - Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60171000-7 .html
CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60172000-4.html
CPV: 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60180000-3 .html
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60181000-0 .html
CPV: 60182000-7 - Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60182000-7 .html
CPV: 60183000-4 - Wynajem furgonów wraz z kierowcą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60183000-4.html
CPV: 60200000-0 - Usługi transportu kolejowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60200000-0.html
CPV: 60210000-3 - Usługi publicznego transportu kolejowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60200000-0 - Usługi transportu kolejowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60210000-3.html
CPV: 60220000-6 - Transport kolejowy poczty
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60200000-0 - Usługi transportu kolejowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60220000-6.html
CPV: 60300000-1 - Usługi przesyłu rurociągami
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60300000-1.html
CPV: 60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60400000-2.html
CPV: 60410000-5 - Usługi regularnego transportu lotniczego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60410000-5.html
CPV: 60411000-2 - Usługi regularnego transportu lotniczego poczty
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60410000-5 - Usługi regularnego transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60411000-2.html
CPV: 60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60420000-8.html
CPV: 60421000-5 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60421000-5 .html
CPV: 60423000-9 - Usługi czarteru lotniczego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60423000-9.html
CPV: 60424000-6 - Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60424000-6 .html
CPV: 60424100-7 - Wynajem statków powietrznych wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
60424000-6 - Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60424100-7 .html
CPV: 60424110-0 - Wynajem stałopłatów wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
60424000-6 - Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60424110-0.html
CPV: 60424120-3 - Wynajem śmigłowców wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60420000-8 - Usługi nieregularnego transportu lotniczego
60424000-6 - Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60424120-3.html
CPV: 60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60440000-4 .html
CPV: 60441000-1 - Usługi natryskiwania z powietrza
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60441000-1 .html
CPV: 60442000-8 - Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60442000-8 .html
CPV: 60443000-5 - Lotnicze służby ratownicze
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60443000-5 .html
CPV: 60443100-6 - Morskie lotnicze usługi ratownicze
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
60443000-5 - Lotnicze służby ratownicze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60443100-6.html
CPV: 60444000-2 - Usługi eksploatacji statków powietrznych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60444000-2.html
CPV: 60444100-3 - Usługi pilotażowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
60444000-2 - Usługi eksploatacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60444100-3 .html
CPV: 60445000-9 - Usługi obsługiwania statków powietrznych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
60440000-4 - Usługi lotnicze i podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60445000-9.html
CPV: 60500000-3 - Usługi transportu kosmicznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60500000-3.html
CPV: 60510000-6 - Usługi w zakresie wystrzeliwania satelitów
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60500000-3 - Usługi transportu kosmicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60510000-6.html
CPV: 60520000-9 - Usługi eksperymentalne w zakresie ładunków użytecznych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60500000-3 - Usługi transportu kosmicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60520000-9.html
CPV: 60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60600000-4.html
CPV: 60610000-7 - Usługi transportu promowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60610000-7.html
CPV: 60620000-0 - Transport poczty drogą wodną
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60620000-0.html
CPV: 60630000-3 - Usługi wykonywane przez statki kablowce
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60630000-3 .html
CPV: 60640000-6 - Działalność żeglugowa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60640000-6.html
CPV: 60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60650000-9 .html
CPV: 60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60651000-6.html
CPV: 60651100-7 - Wynajem morskich jednostek pływających wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60651100-7 .html
CPV: 60651200-8 - Wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60651200-8.html
CPV: 60651300-9 - Usługi statków usuwających zanieczyszczenia
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60651300-9.html
CPV: 60651500-1 - Doraźne usługi statków
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60651500-1.html
CPV: 60651600-2 - Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem statków
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
60651000-6 - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60651600-2 .html
CPV: 60653000-0 - Wynajem łodzi wraz z załogą
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60600000-4 - Usługi transportu wodnego
60650000-9 - Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,60653000-0.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji