Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 50000000-5 kodów CPV
Zawiera: 223 z 4312 kodów CPV.
CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50000000-5.html
CPV: 50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50100000-6.html
CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50110000-9.html
CPV: 50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50111000-6.html
CPV: 50111100-7 - Zarządzanie flotą pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50111100-7 .html
CPV: 50111110-0 - Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50111110-0 .html
CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112000-3 .html
CPV: 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112100-4.html
CPV: 50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112110-7 .html
CPV: 50112111-4 - Usługi w zakresie produkcji paneli
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112111-4 .html
CPV: 50112120-0 - Usługi w zakresie wymiany szyb
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112120-0.html
CPV: 50112200-5 - Usługi w zakresie konserwacji samochodów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112200-5 .html
CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50112300-6.html
CPV: 50113000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50113000-0.html
CPV: 50113100-1 - Usługi w zakresie napraw autobusów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50113000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50113100-1 .html
CPV: 50113200-2 - Usługi w zakresie konserwacji autobusów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50113000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50113200-2 .html
CPV: 50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50114000-7.html
CPV: 50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50114100-8.html
CPV: 50114200-9 - Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50114200-9 .html
CPV: 50115000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50115000-4 .html
CPV: 50115100-5 - Usługi w zakresie naprawy motocykli
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50115000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50115100-5 .html
CPV: 50115200-6 - Usługi w zakresie konserwacji motocykli
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50115000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50115200-6.html
CPV: 50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116000-1 .html
CPV: 50116100-2 - Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116100-2 .html
CPV: 50116200-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116200-3.html
CPV: 50116300-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116300-4.html
CPV: 50116400-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów przekładniowych pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116400-5.html
CPV: 50116500-6 - Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116500-6 .html
CPV: 50116510-9 - Usługi w zakresie formowania opon
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116510-9.html
CPV: 50116600-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50116600-7.html
CPV: 50117000-8 - Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50117000-8 .html
CPV: 50117100-9 - Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50117000-8 - Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50117100-9.html
CPV: 50117200-0 - Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50117000-8 - Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50117200-0.html
CPV: 50117300-1 - Usługi w zakresie przywracania pojazdów do stanu użytkowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50117000-8 - Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50117300-1 .html
CPV: 50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118000-5.html
CPV: 50118100-6 - Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego samochodów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118100-6.html
CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118110-9 .html
CPV: 50118200-7 - Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów handlowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118200-7 .html
CPV: 50118300-8 - Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego autobusów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118300-8.html
CPV: 50118400-9 - Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów silnikowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118400-9.html
CPV: 50118500-0 - Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego motocykli
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50118500-0.html
CPV: 50190000-3 - Usługi w zakresie złomowania pojazdów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50190000-3.html
CPV: 50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50200000-7.html
CPV: 50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50210000-0.html
CPV: 50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211000-7 .html
CPV: 50211100-8 - Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211100-8.html
CPV: 50211200-9 - Usługi w zakresie napraw statków powietrznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211200-9 .html
CPV: 50211210-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211210-2 .html
CPV: 50211211-9 - Usługi w zakresie konserwacji silników statków powietrznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211211-9.html
CPV: 50211212-6 - Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211212-6 .html
CPV: 50211300-0 - Przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211300-0.html
CPV: 50211310-3 - Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50211310-3.html
CPV: 50212000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50210000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50212000-4.html
CPV: 50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50220000-3 .html
CPV: 50221000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50221000-0.html
CPV: 50221100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji skrzyni przekładniowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50221000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50221100-1 .html
CPV: 50221200-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50221000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50221200-2 .html
CPV: 50221300-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50221000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50221300-3.html
CPV: 50221400-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50221000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50221400-4.html
CPV: 50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50222000-7 .html
CPV: 50222100-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50222100-8.html
CPV: 50223000-4 - Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50223000-4.html
CPV: 50224000-1 - Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50224000-1 .html
CPV: 50224100-2 - Przywracanie do stanu użytkowego siodełek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50224000-1 - Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50224100-2.html
CPV: 50224200-3 - Przywracanie do stanu użytkowego wagonów pasażerskich
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
50224000-1 - Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50224200-3 .html
CPV: 50225000-8 - Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50225000-8 .html
CPV: 50229000-6 - Złomowanie taboru kolejowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50220000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50229000-6.html
CPV: 50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50230000-6 .html
CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50232000-0 .html
CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50232100-1.html
CPV: 50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50232110-4 .html
CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50232200-2 .html
CPV: 50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50240000-9.html
CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50241000-6.html
CPV: 50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50241100-7 .html
CPV: 50241200-8 - Usługi w zakresie naprawy promów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50241200-8.html
CPV: 50242000-3 - Zmiana przeznaczenia użytkowego statków
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50242000-3 .html
CPV: 50243000-0 - Złomowanie statków
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50243000-0.html
CPV: 50244000-7 - Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50244000-7.html
CPV: 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50245000-4 .html
CPV: 50246000-1 - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50246000-1.html
CPV: 50246100-2 - Usługi w zakresie suchego dokowania
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50246000-1 - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50246100-2.html
CPV: 50246200-3 - Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50246000-1 - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50246200-3.html
CPV: 50246300-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50200000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego
50240000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
50246000-1 - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50246300-4 .html
CPV: 50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50300000-8.html
CPV: 50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50310000-1 .html
CPV: 50311000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50311000-8.html
CPV: 50311400-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50311000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50311400-2.html
CPV: 50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312000-5 .html
CPV: 50312100-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312100-6.html
CPV: 50312110-9 - Konserwacja płyt komputerowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312110-9.html
CPV: 50312120-2 - Naprawa płyt komputerowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312120-2.html
CPV: 50312200-7 - Naprawa i konserwacja minikomputerów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312200-7 .html
CPV: 50312210-0 - Konserwacja minikomputerów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312210-0 .html
CPV: 50312220-3 - Naprawa minikomputerów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312220-3.html
CPV: 50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312300-8.html
CPV: 50312310-1 - Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312310-1.html
CPV: 50312320-4 - Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312320-4 .html
CPV: 50312400-9 - Konserwacja i naprawa mikrokomputerów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312400-9 .html
CPV: 50312410-2 - Konserwacja mikrokomputerów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312410-2.html
CPV: 50312420-5 - Naprawa mikrokomputerów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312420-5.html
CPV: 50312600-1 - Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312600-1.html
CPV: 50312610-4 - Konserwacja sprzętu technologii informacji
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312610-4.html
CPV: 50312620-7 - Naprawa sprzętu technologii informacji
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50312620-7.html
CPV: 50313000-2 - Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50313000-2.html
CPV: 50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50313000-2 - Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50313100-3.html
CPV: 50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
50313000-2 - Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50313200-4 .html
CPV: 50314000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50314000-9.html
CPV: 50315000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50315000-6.html
CPV: 50316000-3 - Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50316000-3.html
CPV: 50317000-0 - Konserwacja i naprawa kasowników
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50317000-0.html
CPV: 50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50320000-4 .html
CPV: 50321000-1 - Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50321000-1.html
CPV: 50322000-8 - Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50322000-8.html
CPV: 50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50323000-5.html
CPV: 50323100-6 - Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50323100-6.html
CPV: 50323200-7 - Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50323200-7.html
CPV: 50324000-2 - Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50324000-2.html
CPV: 50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50324000-2 - Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50324100-3.html
CPV: 50324200-4 - Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50320000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych
50324000-2 - Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50324200-4 .html
CPV: 50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50330000-7 .html
CPV: 50331000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50331000-4.html
CPV: 50332000-1 - Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50332000-1 .html
CPV: 50333000-8 - Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50333000-8.html
CPV: 50333100-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50333000-8 - Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50333100-9 .html
CPV: 50333200-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50333000-8 - Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50333200-0 .html
CPV: 50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334000-5.html
CPV: 50334100-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334100-6.html
CPV: 50334110-9 - Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334110-9.html
CPV: 50334120-2 - Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334120-2.html
CPV: 50334130-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334130-5.html
CPV: 50334140-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334140-8 .html
CPV: 50334200-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii kablowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334200-7.html
CPV: 50334300-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334300-8 .html
CPV: 50334400-9 - Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50334000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50334400-9 .html
CPV: 50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50340000-0.html
CPV: 50341000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50341000-7.html
CPV: 50341100-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50341000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50341100-8 .html
CPV: 50341200-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50341000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50341200-9.html
CPV: 50342000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50342000-4.html
CPV: 50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50343000-1.html
CPV: 50344000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50344000-8 .html
CPV: 50344100-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50344000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50344100-9.html
CPV: 50344200-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kinematograficznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu
50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50344000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50344200-0.html
CPV: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50400000-9.html
CPV: 50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50410000-2.html
CPV: 50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50411000-9.html
CPV: 50411100-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50411100-0.html
CPV: 50411200-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50411200-1.html
CPV: 50411300-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50411300-2.html
CPV: 50411400-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50411400-3.html
CPV: 50411500-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50411500-4.html
CPV: 50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50412000-6.html
CPV: 50413000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50413000-3.html
CPV: 50413100-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50413000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50413100-4.html
CPV: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
50413000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50413200-5.html
CPV: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50420000-5 .html
CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50421000-2.html
CPV: 50421100-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków inwalidzkich
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50421100-3.html
CPV: 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50421200-4 .html
CPV: 50422000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50422000-9 .html
CPV: 50430000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50430000-8 .html
CPV: 50431000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50430000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50431000-5 .html
CPV: 50432000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50430000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50432000-2.html
CPV: 50433000-9 - Usługi kalibracyjne
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
50430000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50433000-9.html
CPV: 50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50500000-0.html
CPV: 50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50510000-3 .html
CPV: 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50511000-0 .html
CPV: 50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50511100-1.html
CPV: 50511200-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50511200-2.html
CPV: 50512000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50512000-7.html
CPV: 50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50513000-4 .html
CPV: 50514000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50514000-1.html
CPV: 50514100-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
50514000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50514100-2.html
CPV: 50514200-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
50514000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50514200-3.html
CPV: 50514300-4 - Usługi w zakresie naprawy tulei
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników
50514000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50514300-4 .html
CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50530000-9.html
CPV: 50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531000-6 .html
CPV: 50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531100-7.html
CPV: 50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531200-8 .html
CPV: 50531300-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531300-9.html
CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531400-0.html
CPV: 50531500-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi masztowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531500-1.html
CPV: 50531510-4 - Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50531510-4.html
CPV: 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50532000-3 .html
CPV: 50532100-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50532100-4 .html
CPV: 50532200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50532200-5.html
CPV: 50532300-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50532300-6.html
CPV: 50532400-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50532400-7.html
CPV: 50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50600000-1.html
CPV: 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50610000-4.html
CPV: 50620000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni palnej i amunicji
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50620000-7.html
CPV: 50630000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50630000-0 .html
CPV: 50640000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji okrętów wojennych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50640000-3.html
CPV: 50650000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samolotów wojskowych, rakiet (pocisków rakietowych)
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50650000-6.html
CPV: 50660000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50660000-9.html
CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50700000-2.html
CPV: 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50710000-5.html
CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50711000-2.html
CPV: 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50712000-9.html
CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50720000-8.html
CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50721000-5.html
CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50730000-1.html
CPV: 50740000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50740000-4 .html
CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50750000-7.html
CPV: 50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50760000-0.html
CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50800000-3.html
CPV: 50810000-6 - Usługi w zakresie naprawy biżuterii
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50810000-6 .html
CPV: 50820000-9 - Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50820000-9 .html
CPV: 50821000-6 - Usługi w zakresie naprawy butów
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50820000-9 - Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50821000-6.html
CPV: 50822000-3 - Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50820000-9 - Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50822000-3.html
CPV: 50830000-2 - Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50830000-2.html
CPV: 50840000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50840000-5.html
CPV: 50841000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50840000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50841000-2.html
CPV: 50842000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50840000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50842000-9.html
CPV: 50850000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50850000-8.html
CPV: 50860000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50860000-1.html
CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50870000-4.html
CPV: 50880000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50880000-7.html
CPV: 50881000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50880000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50881000-4.html
CPV: 50882000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50880000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50882000-1.html
CPV: 50883000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50880000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50883000-8.html
CPV: 50884000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50880000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,50884000-5 .html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji