Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 45000000-7 kodów CPV
Zawiera: 136 z 4312 kodów CPV.
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45000000-7.html
CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 - Roboty budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111000-8.html
CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111100-9.html
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111200-0.html
CPV: 45111210-3 - Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111210-3.html
CPV: 45111211-0 - Roboty w zakresie wysadzania
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111211-0 .html
CPV: 45111212-7 - Roboty w zakresie usuwania skał
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111212-7.html
CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111213-4 .html
CPV: 45111214-1 - Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111214-1 .html
CPV: 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111220-6 .html
CPV: 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111230-9.html
CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111240-2.html
CPV: 45111250-5 - Badanie gruntu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111250-5.html
CPV: 45111260-8 - Przygotowanie terenu do robót górniczych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111260-8 .html
CPV: 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111290-7 .html
CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111291-4 .html
CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111300-1 .html
CPV: 45111310-4 - Rozbiórka instalacji wojskowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111310-4.html
CPV: 45111320-7 - Rozbiórka instalacji ochronnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45111320-7.html
CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112000-5.html
CPV: 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112100-6.html
CPV: 45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112200-7 .html
CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112210-0 .html
CPV: 45112300-8 - Rekultywacja gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112300-8.html
CPV: 45112310-1 - Podsypywanie gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112310-1.html
CPV: 45112320-4 - Rekultywacja
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112320-4 .html
CPV: 45112330-7 - Rekultywacja terenu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112330-7.html
CPV: 45112340-0 - Roboty w zakresie odkażania gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112340-0 .html
CPV: 45112350-3 - Rekultywacja nieużytków
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112350-3.html
CPV: 45112360-6 - Rehabilitacja terenu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112360-6.html
CPV: 45112400-9 - Roboty wykopaliskowe
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112400-9.html
CPV: 45112410-2 - Kopanie grobów
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112410-2.html
CPV: 45112420-5 - Kopanie piwnic
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112420-5.html
CPV: 45112440-1 - Tarasowanie pagórków
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112440-1 .html
CPV: 45112441-8 - Tarasowanie
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112441-8.html
CPV: 45112450-4 - Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112450-4 .html
CPV: 45112500-0 - Usuwanie gleby
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112500-0 .html
CPV: 45112600-1 - Wycinanie i napełnianie
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112600-1 .html
CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112700-2.html
CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112710-5.html
CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112711-2.html
CPV: 45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112712-9 .html
CPV: 45112713-6 - Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112713-6 .html
CPV: 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112714-3 .html
CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112720-8 .html
CPV: 45112721-5 - Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112721-5 .html
CPV: 45112722-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112722-2 .html
CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112723-9.html
CPV: 45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112730-1.html
CPV: 45112740-4 - Roboty w zakresie kształtowania lotnisk
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45112740-4 .html
CPV: 45113000-2 - Roboty na placu budowy
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45113000-2.html
CPV: 45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45120000-4.html
CPV: 45121000-1 - Próbne wiercenia
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45121000-1 .html
CPV: 45122000-8 - Próbne wykopy
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45122000-8.html
CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45000000-7 - Roboty budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45200000-9.html
CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45210000-2 .html
CPV: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211000-9 .html
CPV: 45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211100-0 .html
CPV: 45211200-1 - Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211200-1.html
CPV: 45211300-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211300-2.html
CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211310-5.html
CPV: 45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211320-8.html
CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211340-4 .html
CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211341-1.html
CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211350-7.html
CPV: 45211360-0 - Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211360-0 .html
CPV: 45211370-3 - Roboty budowlane w zakresie saun
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45211370-3.html
CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212000-6 .html
CPV: 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212100-7.html
CPV: 45212110-0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212110-0 .html
CPV: 45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212120-3.html
CPV: 45212130-6 - Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212130-6 .html
CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212140-9 .html
CPV: 45212160-5 - Roboty budowlane w zakresie kasyn
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212160-5.html
CPV: 45212170-8 - Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212170-8 .html
CPV: 45212172-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212172-2 .html
CPV: 45212180-1 - Roboty budowlane w zakresie kas biletowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212180-1 .html
CPV: 45212190-4 - Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212190-4.html
CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212200-8.html
CPV: 45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212210-1 .html
CPV: 45212211-8 - Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212211-8.html
CPV: 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212212-5 .html
CPV: 45212213-2 - Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212213-2.html
CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212220-4.html
CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212221-1.html
CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212222-8 .html
CPV: 45212223-5 - Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212223-5.html
CPV: 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212224-2 .html
CPV: 45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212225-9.html
CPV: 45212230-7 - Instalowanie szatni
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212230-7.html
CPV: 45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212290-5.html
CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212300-9.html
CPV: 45212310-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212310-2 .html
CPV: 45212311-9 - Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212311-9.html
CPV: 45212312-6 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wystawienniczych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212312-6 .html
CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212313-3.html
CPV: 45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212314-0 .html
CPV: 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212320-5.html
CPV: 45212321-2 - Roboty budowlane w zakresie audytoriów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212321-2.html
CPV: 45212322-9 - Roboty budowlane w zakresie teatrów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212322-9.html
CPV: 45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212330-8.html
CPV: 45212331-5 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek multimedialnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212331-5 .html
CPV: 45212340-1 - Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212340-1 .html
CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212350-4.html
CPV: 45212351-1 - Roboty budowlane w zakresie pomników prehistorycznych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212351-1 .html
CPV: 45212352-8 - Roboty budowlane w zakresie pomników przemysłowych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212352-8 .html
CPV: 45212353-5 - Roboty budowlane w zakresie pałaców
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212353-5.html
CPV: 45212354-2 - Roboty budowlane w zakresie zamków
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212354-2 .html
CPV: 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212360-7 .html
CPV: 45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212361-4 .html
CPV: 45212400-0 - Budynki hotelowe i restauracyjne
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212400-0.html
CPV: 45212410-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212410-3 .html
CPV: 45212411-0 - Roboty budowlane w zakresie hoteli
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212411-0.html
CPV: 45212412-7 - Roboty budowlane w zakresie schronisk
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212412-7.html
CPV: 45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212413-4 .html
CPV: 45212420-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212420-6.html
CPV: 45212421-3 - Roboty budowlane w zakresie restauracji
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212421-3.html
CPV: 45212422-0 - Roboty budowlane w zakresie kantyn
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212422-0.html
CPV: 45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212423-7.html
CPV: 45212500-1 - Przeróbki kuchni lub restauracji
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212500-1.html
CPV: 45212600-2 - Roboty budowlane w zakresie pawilonów
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45212600-2.html
CPV: 45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45213000-3 .html
CPV: 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45214000-0 .html
CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej,
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45215000-7.html
CPV: 45216000-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45216000-4 .html
CPV: 45217000-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45217000-1 .html
CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45220000-5.html
CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45230000-8.html
CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45240000-1.html
CPV: 45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45250000-4.html
CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45260000-7 .html
CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 - Roboty budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45300000-0.html
CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7 - Roboty budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html
CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu
45000000-7 - Roboty budowlane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,45500000-2.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji