Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 32000000-3 kodów CPV
Zawiera: 227 z 4312 kodów CPV.
CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32000000-3.html
CPV: 32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32200000-5.html
CPV: 32210000-8 - Sprzęt nadawczy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32210000-8.html
CPV: 32211000-5 - Urządzenia do nadawania audycji
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32210000-8 - Sprzęt nadawczy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32211000-5 .html
CPV: 32220000-1 - Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32220000-1 .html
CPV: 32221000-8 - Radiolatarnie
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32220000-1 - Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32221000-8.html
CPV: 32222000-5 - Maszyny kodujące sygnał wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32220000-1 - Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32222000-5.html
CPV: 32223000-2 - Aparatura nadawcza wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32220000-1 - Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32223000-2 .html
CPV: 32224000-9 - Telewizyjna aparatura nadawcza
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32220000-1 - Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32224000-9.html
CPV: 32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32230000-4 .html
CPV: 32231000-1 - Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32231000-1.html
CPV: 32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32232000-8.html
CPV: 32233000-5 - Stacje wzmacniające częstotliwość radiową
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32233000-5.html
CPV: 32234000-2 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32234000-2.html
CPV: 32235000-9 - Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32235000-9.html
CPV: 32236000-6 - Radiotelefony
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32236000-6.html
CPV: 32237000-3 - Krótkofalówki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32237000-3.html
CPV: 32240000-7 - Kamery telewizyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32240000-7.html
CPV: 32250000-0 - Telefony komórkowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32250000-0.html
CPV: 32251000-7 - Telefony samochodowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32250000-0 - Telefony komórkowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32251000-7.html
CPV: 32251100-8 - Zestawy niewymagające używania rąk
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32250000-0 - Telefony komórkowe
32251000-7 - Telefony samochodowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32251100-8.html
CPV: 32252000-4 - Telefony GSM
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32250000-0 - Telefony komórkowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32252000-4.html
CPV: 32252100-5 - Telefony komórkowe niewymagające używania rąk
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32250000-0 - Telefony komórkowe
32252000-4 - Telefony GSM
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32252100-5.html
CPV: 32252110-8 - Telefony komórkowe niewymagające używania rąk (bezprzewodowe)
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32250000-0 - Telefony komórkowe
32252000-4 - Telefony GSM
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32252110-8 .html
CPV: 32260000-3 - Urządzenia do przesyłu danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32260000-3.html
CPV: 32270000-6 - Cyfrowa aparatura nadawcza
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32270000-6.html
CPV: 32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32300000-6.html
CPV: 32310000-9 - Odbiorniki audycji radiowych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32310000-9 .html
CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32320000-2.html
CPV: 32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32321000-9.html
CPV: 32321100-0 - Sprzęt filmowy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32321100-0.html
CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32321200-1 .html
CPV: 32321300-2 - Materiały audiowizualne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32321300-2.html
CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32322000-6 .html
CPV: 32323000-3 - Monitory wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32323000-3.html
CPV: 32323100-4 - Kolorowe monitory wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323000-3 - Monitory wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32323100-4.html
CPV: 32323200-5 - Monochromatyczne monitory wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323000-3 - Monitory wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32323200-5 .html
CPV: 32323300-6 - Urządzenia wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323000-3 - Monitory wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32323300-6.html
CPV: 32323400-7 - Sprzęt wideo do odtwarzania
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323000-3 - Monitory wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32323400-7 .html
CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323000-3 - Monitory wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32323500-8.html
CPV: 32324600-6 - Telewizory cyfrowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323000-3 - Monitory wideo
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324600-6.html
CPV: 32324000-0 - Telewizje
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324000-0.html
CPV: 32324100-1 - Telewizje kolorowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32324000-0 - Telewizje
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324100-1.html
CPV: 32324200-2 - Telewizje monochromatyczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32324000-0 - Telewizje
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324200-2.html
CPV: 32324300-3 - Urządzenia telewizyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32324000-0 - Telewizje
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324300-3.html
CPV: 32324310-6 - Anteny satelitarne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32324000-0 - Telewizje
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324310-6 .html
CPV: 32324400-4 - Anteny telewizyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32324000-0 - Telewizje
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324400-4.html
CPV: 32324500-5 - Tunery wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32324000-0 - Telewizje
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32324500-5.html
CPV: 32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32330000-5.html
CPV: 32331000-2 - Gramofony
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32331000-2 .html
CPV: 32331100-3 - Adaptery
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2 - Gramofony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32331100-3.html
CPV: 32331200-4 - Odtwarzacze kasetowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2 - Gramofony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32331200-4 .html
CPV: 32331300-5 - Aparatura do powielania dźwięku
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2 - Gramofony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32331300-5 .html
CPV: 32331500-7 - Nagrywarki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2 - Gramofony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32331500-7 .html
CPV: 32331600-8 - Odtwarzacze plików MP3
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2 - Gramofony
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32331600-8.html
CPV: 32332000-9 - Rejestratory z taśmą magnetyczną
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32332000-9.html
CPV: 32332100-0 - Dyktafony
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32332000-9 - Rejestratory z taśmą magnetyczną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32332100-0.html
CPV: 32332200-1 - Telefoniczne automaty zgłoszeniowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32332000-9 - Rejestratory z taśmą magnetyczną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32332200-1 .html
CPV: 32332300-2 - Nagrywarki dźwięku
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32332000-9 - Rejestratory z taśmą magnetyczną
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32332300-2.html
CPV: 32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32333000-6.html
CPV: 32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32333100-7.html
CPV: 32333200-8 - Kamery wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32333200-8.html
CPV: 32333300-9 - Aparatura do powielania obrazu wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32333300-9.html
CPV: 32333400-0 - Odtwarzacze wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32333400-0.html
CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32340000-8.html
CPV: 32341000-5 - Mikrofony
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32341000-5.html
CPV: 32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342000-2.html
CPV: 32342100-3 - Słuchawki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342100-3 .html
CPV: 32342200-4 - Słuchawki douszne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342200-4.html
CPV: 32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342300-5.html
CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342400-6.html
CPV: 32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342410-9.html
CPV: 32342411-6 - Mini-głośniki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342411-6 .html
CPV: 32342412-3 - Głośniki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342412-3.html
CPV: 32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342420-2.html
CPV: 32342430-5 - Systemy kompresji dynamiki mowy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342430-5 .html
CPV: 32342440-8 - System poczty głosowej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342440-8 .html
CPV: 32342450-1 - Rejestratory głosu
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32342450-1.html
CPV: 32343000-9 - Wzmacniacze
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32343000-9.html
CPV: 32343100-0 - Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32343000-9 - Wzmacniacze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32343100-0.html
CPV: 32343200-1 - Megafony
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32343000-9 - Wzmacniacze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32343200-1.html
CPV: 32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344000-6 .html
CPV: 32344100-7 - Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344100-7 .html
CPV: 32344110-0 - System generowania głosu
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344110-0.html
CPV: 32344200-8 - Odbiorniki radiowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344200-8 .html
CPV: 32344210-1 - Sprzęt radiowy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344210-1.html
CPV: 32344220-4 - Przywoływacze radiowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344220-4.html
CPV: 32344230-7 - Stacje radiowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344230-7.html
CPV: 32344240-0 - Wieże radiowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344240-0.html
CPV: 32344250-3 - Instalacje radiowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344250-3.html
CPV: 32344260-6 - Sprzęt radiowy i multipleksy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344260-6.html
CPV: 32344270-9 - Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344270-9 .html
CPV: 32344280-2 - Radia przenośne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32344000-6 - Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32344280-2 .html
CPV: 32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32350000-1.html
CPV: 32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32351000-8.html
CPV: 32351100-9 - Sprzęt do edytowania obrazu wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32351100-9.html
CPV: 32351200-0 - Ekrany
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32351200-0.html
CPV: 32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32351300-1 .html
CPV: 32351310-4 - Kasety audio
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32351310-4 .html
CPV: 32352000-5 - Anteny i reflektory
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32352000-5.html
CPV: 32352100-6 - Części sprzętu radiowego i radarowego
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32352000-5 - Anteny i reflektory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32352100-6 .html
CPV: 32352200-7 - Części zapasowe i akcesoria radarowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32352000-5 - Anteny i reflektory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32352200-7 .html
CPV: 32353000-2 - Nagrania dźwiękowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32353000-2 .html
CPV: 32353100-3 - Płyty
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32353000-2 - Nagrania dźwiękowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32353100-3 .html
CPV: 32353200-4 - Kasety muzyczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32353000-2 - Nagrania dźwiękowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32353200-4 .html
CPV: 32354000-9 - Produkty z kliszy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354000-9 .html
CPV: 32354100-0 - Klisza radiologiczna
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354100-0 .html
CPV: 32354110-3 - Klisza rentgenowska
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354110-3.html
CPV: 32354120-6 - Film diazytowy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354120-6.html
CPV: 32354200-1 - Taśma filmowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354200-1 .html
CPV: 32354300-2 - Film fotograficzny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354300-2.html
CPV: 32354400-3 - Film do odbitek natychmiastowych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354400-3.html
CPV: 32354500-4 - Filmy wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354500-4 .html
CPV: 32354600-5 - Kasety wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354600-5 .html
CPV: 32354700-6 - Taśmy wideo
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354700-6 .html
CPV: 32354800-7 - Inne klisze
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32354000-9 - Produkty z kliszy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32354800-7.html
CPV: 32360000-4 - Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32360000-4.html
CPV: 32360000-4 - Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32360000-4 .html
CPV: 32400000-7 - Sieci
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32400000-7.html
CPV: 32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32410000-0.html
CPV: 32411000-7 - Sieć aparatów wrzutowych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32411000-7 .html
CPV: 32412000-4 - Sieci komunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32412000-4 .html
CPV: 32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32412000-4 - Sieci komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32412100-5.html
CPV: 32412110-8 - Sieć internetowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32412000-4 - Sieci komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32412110-8 .html
CPV: 32412120-1 - Sieć intranetowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32412000-4 - Sieci komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32412120-1.html
CPV: 32413000-1 - Sieć zintegrowana
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32413000-1 .html
CPV: 32413100-2 - Rutery sieciowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32413000-1 - Sieć zintegrowana
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32413100-2.html
CPV: 32415000-5 - Sieć ethernet
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32415000-5 .html
CPV: 32416000-2 - Sieć ISDN
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32416000-2 .html
CPV: 32416100-3 - Sieć ISDX
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
32416000-2 - Sieć ISDN
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32416100-3.html
CPV: 32417000-9 - Sieci multimedialne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32417000-9.html
CPV: 32418000-6 - Sieć radiowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32418000-6.html
CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32420000-3 .html
CPV: 32421000-0 - Okablowanie sieciowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32421000-0.html
CPV: 32422000-7 - Elementy składowe sieci
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32422000-7 .html
CPV: 32423000-4 - Gniazda sieciowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32423000-4.html
CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32424000-1.html
CPV: 32425000-8 - Sieciowy system operacyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32425000-8.html
CPV: 32426000-5 - Sieciowy system publikacji
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32426000-5 .html
CPV: 32427000-2 - System sieciowy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32427000-2.html
CPV: 32428000-9 - Modernizacja sieci
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32428000-9.html
CPV: 32429000-6 - Sprzęt sieci telefonicznej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32429000-6.html
CPV: 32430000-6 - Rozległa sieć komputerowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32430000-6.html
CPV: 32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32440000-9 .html
CPV: 32441000-6 - Sprzęt telemetryczny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32441000-6.html
CPV: 32441100-7 - Telemetryczny system nadzoru
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32441000-6 - Sprzęt telemetryczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32441100-7.html
CPV: 32441200-8 - Sprzęt telemetryczny i sterujący
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32441000-6 - Sprzęt telemetryczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32441200-8.html
CPV: 32441300-9 - System telemetryczny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32441000-6 - Sprzęt telemetryczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32441300-9 .html
CPV: 32442000-3 - Wyposażenie terminali
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32442000-3.html
CPV: 32442100-4 - Tablice terminalowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32442000-3 - Wyposażenie terminali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32442100-4 .html
CPV: 32442200-5 - Skrzynki terminalowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32442000-3 - Wyposażenie terminali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32442200-5 .html
CPV: 32442300-6 - Emulatory terminalowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32442000-3 - Wyposażenie terminali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32442300-6.html
CPV: 32442400-7 - Bloki końcowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 - Sieci
32440000-9 - Wyposażenie telemetryczne i terminali
32442000-3 - Wyposażenie terminali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32442400-7.html
CPV: 32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32500000-8.html
CPV: 32510000-1 - Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32510000-1 .html
CPV: 32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32520000-4.html
CPV: 32521000-1 - Kable telekomunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32521000-1 .html
CPV: 32522000-8 - Sprzęt telekomunikacyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32522000-8.html
CPV: 32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32523000-5 .html
CPV: 32524000-2 - System telekomunikacyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32524000-2.html
CPV: 32530000-7 - Satelitarne urządzenia komunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32530000-7 .html
CPV: 32531000-4 - Urządzenia łączności satelitarnej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32530000-7 - Satelitarne urządzenia komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32531000-4.html
CPV: 32532000-1 - Talerze satelitarne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32530000-7 - Satelitarne urządzenia komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32532000-1.html
CPV: 32533000-8 - Satelitarne stacje naziemne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32530000-7 - Satelitarne urządzenia komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32533000-8 .html
CPV: 32534000-5 - Platformy satelitarne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32530000-7 - Satelitarne urządzenia komunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32534000-5 .html
CPV: 32540000-0 - Centrale
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32540000-0 .html
CPV: 32541000-7 - Wyposażenie centrali
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32541000-7 .html
CPV: 32542000-4 - Centrale panelowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32542000-4 .html
CPV: 32543000-1 - Łącznice telefoniczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32543000-1 .html
CPV: 32544000-8 - Wyposażenie central prywatnych połączonych z centralą miejską
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32544000-8 .html
CPV: 32545000-5 - Systemy central prywatnych połączonych z centralą miejską
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32545000-5.html
CPV: 32546000-2 - Cyfrowe wyposażenie centrali
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32546000-2.html
CPV: 32546100-3 - Centrale cyfrowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
32546000-2 - Cyfrowe wyposażenie centrali
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32546100-3.html
CPV: 32547000-9 - Centrale próżniowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32540000-0 - Centrale
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32547000-9.html
CPV: 32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32550000-3.html
CPV: 32551000-0 - Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32551000-0.html
CPV: 32551100-1 - Podłączenia telefoniczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32551000-0 - Kable telefoniczne i podobny sprzęt
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32551100-1.html
CPV: 32551200-2 - Centrale telefoniczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32551000-0 - Kable telefoniczne i podobny sprzęt
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32551200-2.html
CPV: 32551300-3 - Telefoniczne zestawy słuchawkowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32551000-0 - Kable telefoniczne i podobny sprzęt
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32551300-3 .html
CPV: 32551400-4 - Sieć telefoniczna
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32551000-0 - Kable telefoniczne i podobny sprzęt
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32551400-4.html
CPV: 32551500-5 - Kable telefoniczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32551000-0 - Kable telefoniczne i podobny sprzęt
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32551500-5.html
CPV: 32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552000-7 .html
CPV: 32552100-8 - Zestawy do aparatów telefonicznych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552100-8.html
CPV: 32552110-1 - Telefony bezprzewodowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552110-1.html
CPV: 32552120-4 - Telefony awaryjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552120-4.html
CPV: 32552130-7 - Telefony publiczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552130-7.html
CPV: 32552140-0 - Sprzęt telefonii płatnej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552140-0.html
CPV: 32552150-3 - Telefony dla słabowidzących
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552150-3.html
CPV: 32552160-6 - Telefony dla słabosłyszących
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552160-6.html
CPV: 32552200-9 - Teledrukarki
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552200-9.html
CPV: 32552300-0 - Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552300-0.html
CPV: 32552310-3 - Cyfrowe centrale telefoniczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552310-3.html
CPV: 32552320-6 - Multipleksery
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552320-6.html
CPV: 32552330-9 - Telefoniczna aparatura przełączająca
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552330-9.html
CPV: 32552400-1 - Aparatura do zmiany przeznaczenia użytkowego częstotliwości dźwięku
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552400-1.html
CPV: 32552410-4 - Modemy
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552410-4.html
CPV: 32552420-7 - Przemienniki częstotliwości
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552420-7.html
CPV: 32552430-0 - Urządzenia kodujące
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552430-0.html
CPV: 32552500-2 - Aparatura teletekstowa
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552500-2.html
CPV: 32552510-5 - Terminale wideotekstowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552510-5.html
CPV: 32552520-8 - Urządzenia teleksowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552520-8.html
CPV: 32552600-3 - Domofony
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
32552000-7 - Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32552600-3.html
CPV: 32553000-4 - Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32550000-3 - Sprzęt telefoniczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32553000-4 .html
CPV: 32560000-6 - Tworzywa z włókna optycznego
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32560000-6 .html
CPV: 32561000-3 - Podłączenia z włókna optycznego
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32560000-6 - Tworzywa z włókna optycznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32561000-3.html
CPV: 32562000-0 - Kable światłowodowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32560000-6 - Tworzywa z włókna optycznego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32562000-0.html
CPV: 32562100-1 - Kable światłowodowe do przesyłu informacji
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32560000-6 - Tworzywa z włókna optycznego
32562000-0 - Kable światłowodowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32562100-1.html
CPV: 32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32560000-6 - Tworzywa z włókna optycznego
32562000-0 - Kable światłowodowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32562200-2 .html
CPV: 32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32560000-6 - Tworzywa z włókna optycznego
32562000-0 - Kable światłowodowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32562300-3 .html
CPV: 32570000-9 - Urządzenia łączności
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32570000-9 .html
CPV: 32571000-6 - Infrastruktura komunikacyjna
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32570000-9 - Urządzenia łączności
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32571000-6 .html
CPV: 32572000-3 - Kabel komunikacyjny
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32570000-9 - Urządzenia łączności
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32572000-3 .html
CPV: 32572100-4 - Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32570000-9 - Urządzenia łączności
32572000-3 - Kabel komunikacyjny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32572100-4.html
CPV: 32572200-5 - Kabel komunikacyjny z przewodnikami współosiowymi
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32570000-9 - Urządzenia łączności
32572000-3 - Kabel komunikacyjny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32572200-5 .html
CPV: 32572300-6 - Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32570000-9 - Urządzenia łączności
32572000-3 - Kabel komunikacyjny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32572300-6.html
CPV: 32573000-0 - Komunikacyjny system sterowania
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32570000-9 - Urządzenia łączności
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32573000-0.html
CPV: 32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32580000-2 .html
CPV: 32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581000-9 .html
CPV: 32581100-0 - Kabel do transmisji danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581100-0.html
CPV: 32581110-3 - Kabel do transmisji danych z wielokrotnymi przewodnikami
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581110-3.html
CPV: 32581120-6 - Kabel do transmisji danych z przewodnikami współosiowymi
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581120-6 .html
CPV: 32581130-9 - Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581130-9.html
CPV: 32581200-1 - Urządzenia faksowe
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581200-1 .html
CPV: 32581210-4 - Akcesoria i elementy składowe do urządzeń faksowych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
32581000-9 - Sprzęt do przesyłu danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32581210-4 .html
CPV: 32582000-6 - Nośniki danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32582000-6 .html
CPV: 32583000-3 - Nośniki danych i głosu
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32583000-3.html
CPV: 32584000-0 - Nośniki z zapisem danych
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,32584000-0.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji