Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Grupa 31000000-6 kodów CPV
Zawiera: 363 z 4312 kodów CPV.
CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31000000-6.html
CPV: 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31100000-7.html
CPV: 31110000-0 - Silniki elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31110000-0.html
CPV: 31111000-7 - Adaptory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31110000-0 - Silniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31111000-7.html
CPV: 31120000-3 - Generatory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31120000-3.html
CPV: 31121000-0 - Zestawy prądnicowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121000-0.html
CPV: 31121100-1 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121100-1.html
CPV: 31121110-4 - Przekształtniki mocy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121110-4 .html
CPV: 31121111-1 - Elektryczne przekształtniki obrotowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121111-1 .html
CPV: 31121200-2 - Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121200-2.html
CPV: 31121300-3 - Wiatrowe prądnice mocy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121300-3.html
CPV: 31121310-6 - Wiatraki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121310-6 .html
CPV: 31121320-9 - Silniki wiatrowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121320-9.html
CPV: 31121330-2 - Prądnice silników wiatrowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121330-2.html
CPV: 31121331-9 - Wirniki turbin
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121331-9 .html
CPV: 31121340-5 - Elektrownie wiatrowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31121000-0 - Zestawy prądnicowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31121340-5 .html
CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31122000-7.html
CPV: 31122100-8 - Komórki paliwowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31122100-8.html
CPV: 31124000-1 - Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31124000-1 .html
CPV: 31124100-2 - Turbozespoły
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31124000-1 - Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31124100-2 .html
CPV: 31124200-3 - Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
31124000-1 - Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31124200-3 .html
CPV: 31126000-5 - Dynama
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31126000-5.html
CPV: 31127000-2 - Prądnice awaryjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31127000-2.html
CPV: 31128000-9 - Turbogenerator
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31120000-3 - Generatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31128000-9.html
CPV: 31130000-6 - Alternatory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31130000-6.html
CPV: 31131000-3 - Silniki jednofazowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31130000-6 - Alternatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31131000-3.html
CPV: 31131100-4 - Urządzenia wykonawcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31130000-6 - Alternatory
31131000-3 - Silniki jednofazowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31131100-4 .html
CPV: 31131200-5 - Anody
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31130000-6 - Alternatory
31131000-3 - Silniki jednofazowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31131200-5.html
CPV: 31132000-0 - Silniki wielofazowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31130000-6 - Alternatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31132000-0 .html
CPV: 31140000-9 - Układy chłodzące
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31140000-9 .html
CPV: 31141000-6 - Chłodnice wody
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31140000-9 - Układy chłodzące
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31141000-6.html
CPV: 31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31150000-2.html
CPV: 31151000-9 - Przekształtniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31151000-9.html
CPV: 31153000-3 - Prostowniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31153000-3.html
CPV: 31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31154000-0.html
CPV: 31155000-7 - Falowniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31155000-7 .html
CPV: 31156000-4 - Przestojowe źródła energii
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31156000-4.html
CPV: 31157000-1 - Wzbudniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31157000-1.html
CPV: 31158000-8 - Ładowarki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31158000-8.html
CPV: 31158100-9 - Ładowarki do baterii
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31158000-8 - Ładowarki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31158100-9.html
CPV: 31158200-0 - Sprężarka doładowująca
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31158000-8 - Ładowarki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31158200-0.html
CPV: 31158300-1 - Turbosprężarka doładowująca
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31150000-2 - Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31158000-8 - Ładowarki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31158300-1 .html
CPV: 31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31160000-5.html
CPV: 31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161000-2.html
CPV: 31161100-3 - Układy wzbudnicowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161100-3.html
CPV: 31161200-4 - Układy chłodzenia gazu
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161200-4 .html
CPV: 31161300-5 - Wirniki prądnic
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161300-5.html
CPV: 31161400-6 - Układy wody pierwotnej
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161400-6 .html
CPV: 31161500-7 - Układy oleju uszczelniającego
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161500-7.html
CPV: 31161600-8 - Wodne układy chłodzące stojan
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161600-8 .html
CPV: 31161700-9 - Części generatorów parowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161700-9 .html
CPV: 31161800-0 - Części generatorów gazowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161800-0.html
CPV: 31161900-1 - Układy sterowania napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2 - Części silników elektrycznych i prądnic
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31161900-1.html
CPV: 31162000-9 - Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31162000-9 .html
CPV: 31162100-0 - Części kondensatorów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31160000-5 - Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31162000-9 - Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31162100-0.html
CPV: 31170000-8 - Transformatory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31170000-8.html
CPV: 31171000-5 - Ciekłe transformatory z dielektrykiem
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31170000-8 - Transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31171000-5.html
CPV: 31172000-2 - Transformatory napięciowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31170000-8 - Transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31172000-2.html
CPV: 31173000-9 - Przekładniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31170000-8 - Transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31173000-9.html
CPV: 31174000-6 - Transformatory układów zasilania
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31170000-8 - Transformatory
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31174000-6 .html
CPV: 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31200000-8.html
CPV: 31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31210000-1 .html
CPV: 31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211000-8.html
CPV: 31211100-9 - Tablice do aparatury elektrycznej
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211100-9.html
CPV: 31211110-2 - Panele kontrolne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211110-2.html
CPV: 31211200-0 - Skrzynki bezpiecznikowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211200-0.html
CPV: 31211300-1 - Bezpieczniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211300-1.html
CPV: 31211310-4 - Wyłączniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211310-4 .html
CPV: 31211320-7 - Bloki bezpieczników
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211320-7 .html
CPV: 31211330-0 - Drut topikowy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211330-0.html
CPV: 31211340-3 - Zaciski bezpiecznikowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8 - Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31211340-3.html
CPV: 31212000-5 - Przerywacze obwodów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31212000-5.html
CPV: 31212100-6 - Napowietrzne przerywacze obwodów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31212000-5 - Przerywacze obwodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31212100-6.html
CPV: 31212200-7 - Próbniki obwodów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31212000-5 - Przerywacze obwodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31212200-7 .html
CPV: 31212300-8 - Magnetyczne przerywacze obwodów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31212000-5 - Przerywacze obwodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31212300-8 .html
CPV: 31212400-9 - Miniaturowe przerywacze obwodów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31212000-5 - Przerywacze obwodów
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31212400-9.html
CPV: 31213000-2 - Urządzenia przesyłowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31213000-2.html
CPV: 31213100-3 - Rozdzielnie
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31213000-2 - Urządzenia przesyłowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31213100-3.html
CPV: 31213200-4 - Transformatory przesyłowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31213000-2 - Urządzenia przesyłowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31213200-4.html
CPV: 31213300-5 - Szafy kablowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31213000-2 - Urządzenia przesyłowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31213300-5.html
CPV: 31213400-6 - Układ przesyłowy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31213000-2 - Urządzenia przesyłowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31213400-6.html
CPV: 31214000-9 - Przekładnia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214000-9.html
CPV: 31214100-0 - Przełączniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214100-0.html
CPV: 31214110-3 - Przełączniki izolacyjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214110-3 .html
CPV: 31214120-6 - Przełączniki uziemiające
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214120-6.html
CPV: 31214130-9 - Wyłączniki bezpieczeństwa
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214130-9.html
CPV: 31214140-2 - Przełączniki ściemniające
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214140-2.html
CPV: 31214150-5 - Przełączniki bębnowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214150-5.html
CPV: 31214160-8 - Wyłączniki ciśnieniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214160-8.html
CPV: 31214170-1 - Przełączniki dwustabilne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214170-1.html
CPV: 31214180-4 - Przełączniki suwakowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214180-4.html
CPV: 31214190-7 - Wyłączniki krańcowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214190-7 .html
CPV: 31214200-1 - Odłącznik
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214200-1 .html
CPV: 31214300-2 - Zewnętrzne instalacje przełącznikowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214300-2.html
CPV: 31214400-3 - Wyłączniki bezpieczników
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214400-3.html
CPV: 31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214500-4.html
CPV: 31214510-7 - Przesyłowe tablice rozdzielcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214510-7.html
CPV: 31214520-0 - Tablice rozdzielcze średniego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31214000-9 - Przekładnia
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31214520-0.html
CPV: 31215000-6 - Ograniczniki napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31215000-6 .html
CPV: 31216000-3 - Odgromniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31216000-3.html
CPV: 31216100-4 - Piorunochrony
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31216000-3 - Odgromniki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31216100-4.html
CPV: 31216200-5 - Przewodniki piorunochronowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31216000-3 - Odgromniki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31216200-5 .html
CPV: 31217000-0 - Ochronniki przepięciowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31217000-0.html
CPV: 31218000-7 - Magistrale
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31218000-7 .html
CPV: 31219000-4 - Skrzynki zabezpieczające
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31219000-4.html
CPV: 31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31220000-4 .html
CPV: 31221000-1 - Przełączniki elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221000-1 .html
CPV: 31221100-2 - Przekaźniki mocy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221100-2 .html
CPV: 31221200-3 - Przekaźniki ogólnego przeznaczenia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221200-3.html
CPV: 31221300-4 - Przekaźniki gniazdowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221300-4.html
CPV: 31221400-5 - Przekaźniki prądu przemiennego
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221400-5.html
CPV: 31221500-6 - Przekaźniki rtęciowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221500-6.html
CPV: 31221600-7 - Przekaźniki czasowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221600-7.html
CPV: 31221700-8 - Przekaźniki nadmiarowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31221700-8 .html
CPV: 31223000-5 - Oprawy do lamp
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31223000-5.html
CPV: 31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224000-2.html
CPV: 31224100-3 - Wtyki i gniazda
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224100-3.html
CPV: 31224200-4 - Podłączenia koncentryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224200-4.html
CPV: 31224300-5 - Skrzynki przyłączeniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224300-5.html
CPV: 31224400-6 - Kable przyłączeniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224400-6.html
CPV: 31224500-7 - Terminale
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224500-7.html
CPV: 31224600-8 - Ściemniacze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224600-8.html
CPV: 31224700-9 - Puszki połączeniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224700-9.html
CPV: 31224800-0 - Zestawy przyłączeniowe do kabli
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224800-0.html
CPV: 31224810-3 - Przedłużacze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31220000-4 - Elementy składowe obwodów elektrycznych
31224000-2 - Podłączenia i elementy stykowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31224810-3.html
CPV: 31230000-7 - Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31230000-7.html
CPV: 31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31300000-9.html
CPV: 31310000-2 - Sieci zasilające
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31310000-2.html
CPV: 31311000-9 - Podłączenia energetyczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31310000-2 - Sieci zasilające
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31311000-9 .html
CPV: 31320000-5 - Kable energetyczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31320000-5.html
CPV: 31321000-2 - Linie energetyczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321000-2.html
CPV: 31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321100-3 .html
CPV: 31321200-4 - Kabel niskiego i średniego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321200-4.html
CPV: 31321210-7 - Kabel niskiego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321210-7.html
CPV: 31321220-0 - Kabel średniego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321220-0.html
CPV: 31321300-5 - Kabel wysokiego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321300-5.html
CPV: 31321400-6 - Kabel podwodny
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321400-6 .html
CPV: 31321500-7 - Kabel podmorski
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321500-7.html
CPV: 31321600-8 - Kabel z osłoną
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321600-8.html
CPV: 31321700-9 - Kable sygnalizacyjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31320000-5 - Kable energetyczne
31321000-2 - Linie energetyczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31321700-9.html
CPV: 31330000-8 - Kabel koncentryczny
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31330000-8.html
CPV: 31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31340000-1.html
CPV: 31341000-8 - Izolowane szpule do kabli
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31341000-8 .html
CPV: 31342000-5 - Izolowane przyłącza kablowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31342000-5.html
CPV: 31343000-2 - Izolowane złącza kablowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31343000-2 .html
CPV: 31344000-9 - Izolowane rozgałęzienia kabli
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31344000-9.html
CPV: 31350000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31350000-4.html
CPV: 31351000-1 - Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31350000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31351000-1.html
CPV: 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31400000-0.html
CPV: 31410000-3 - Komory galwaniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31410000-3 .html
CPV: 31411000-0 - Baterie alkaliczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31410000-3 - Komory galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31411000-0.html
CPV: 31420000-6 - Baterie galwaniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31420000-6.html
CPV: 31421000-3 - Baterie ołowiowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31420000-6 - Baterie galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31421000-3.html
CPV: 31422000-0 - Zestawy baterii
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31420000-6 - Baterie galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31422000-0.html
CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31430000-9.html
CPV: 31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31430000-9 - Akumulatory elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31431000-6 .html
CPV: 31432000-3 - Akumulatory niklowo-kadmowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31430000-9 - Akumulatory elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31432000-3.html
CPV: 31433000-0 - Akumulatory niklowo-żelazowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31430000-9 - Akumulatory elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31433000-0.html
CPV: 31434000-7 - Akumulatory litowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31430000-9 - Akumulatory elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31434000-7.html
CPV: 31440000-2 - Baterie
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31440000-2.html
CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31500000-1.html
CPV: 31510000-4 - Żarówki elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31510000-4 .html
CPV: 31511000-1 - Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31511000-1.html
CPV: 31512000-8 - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31512000-8 .html
CPV: 31512100-9 - Żarówki halogenowe, liniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31512000-8 - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31512100-9.html
CPV: 31512200-0 - Żarówki halogenowe, dwuwtykowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31512000-8 - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31512200-0.html
CPV: 31512300-1 - Żarówki halogenowe, dwubarwne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31512000-8 - Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31512300-1 .html
CPV: 31514000-2 - Lampy wyładowcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31514000-2.html
CPV: 31515000-9 - Lampy ultrafioletowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31515000-9.html
CPV: 31516000-6 - Lampy podczerwieni
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31516000-6.html
CPV: 31517000-3 - Lampy łukowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31517000-3.html
CPV: 31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518000-0.html
CPV: 31518100-1 - Reflektory przeciwmgielne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518100-1 .html
CPV: 31518200-2 - Oświetlenie awaryjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518200-2.html
CPV: 31518210-5 - Oświetlenie burzowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518210-5.html
CPV: 31518220-8 - Pałki świetlne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518220-8.html
CPV: 31518300-3 - Oświetlenie dachowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518300-3.html
CPV: 31518500-5 - Lampy rtęciowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518500-5.html
CPV: 31518600-6 - Szperacze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31518000-0 - Światła sygnalizacyjne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31518600-6.html
CPV: 31519000-7 - Lampy żarowe i neonowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31519000-7.html
CPV: 31519100-8 - Lampy żarowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31519000-7 - Lampy żarowe i neonowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31519100-8.html
CPV: 31519200-9 - Lampy neonowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4 - Żarówki elektryczne
31519000-7 - Lampy żarowe i neonowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31519200-9.html
CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31520000-7.html
CPV: 31521000-4 - Lampy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521000-4 .html
CPV: 31521100-5 - Lampy na biurko
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4 - Lampy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521100-5.html
CPV: 31521200-6 - Lampy stojące
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4 - Lampy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521200-6.html
CPV: 31521300-7 - Przenośne lampy elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4 - Lampy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521300-7.html
CPV: 31521310-0 - Reflektory ostrzegawcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4 - Lampy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521310-0.html
CPV: 31521320-3 - Latarki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4 - Lampy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521320-3.html
CPV: 31521330-6 - Przenośne lampy elektryczne na akumulatory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4 - Lampy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31521330-6.html
CPV: 31522000-1 - Lampki choinkowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31522000-1.html
CPV: 31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31523000-8.html
CPV: 31523100-9 - Neony reklamowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31523100-9.html
CPV: 31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31523200-0.html
CPV: 31523300-1 - Podświetlane szyldy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31523000-8 - Podświetlane znaki i szyldy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31523300-1.html
CPV: 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31524000-5.html
CPV: 31524100-6 - Oprawy oświetleniowe sufitowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31524100-6.html
CPV: 31524110-9 - Lampy używane na salach operacyjnych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31524110-9 .html
CPV: 31524120-2 - Oświetlenie sufitowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31524120-2.html
CPV: 31524200-7 - Oprawy oświetleniowe ścienne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31524200-7.html
CPV: 31524210-0 - Oświetlenie ścienne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31524210-0.html
CPV: 31527000-6 - Reflektory punktowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527000-6.html
CPV: 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527200-8.html
CPV: 31527210-1 - Latarnie
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527210-1.html
CPV: 31527260-6 - Systemy oświetleniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527260-6 .html
CPV: 31527270-9 - Platformy oświetleniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527270-9.html
CPV: 31527300-9 - Oświetlenie domowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527300-9.html
CPV: 31527400-0 - Oświetlenie podwodne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31527400-0 .html
CPV: 31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31530000-0.html
CPV: 31531000-7 - Żarówki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31531000-7.html
CPV: 31531100-8 - Żarówki oświetleniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31531000-7 - Żarówki
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31531100-8.html
CPV: 31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532000-4.html
CPV: 31532100-5 - Żarówki rurkowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532100-5.html
CPV: 31532110-8 - Świetlówki rurkowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532110-8.html
CPV: 31532120-1 - Świetlówki rurkowe kompaktowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532120-1.html
CPV: 31532200-6 - Żarówki pierścieniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532200-6.html
CPV: 31532210-9 - Świetlówki pierścieniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532210-9.html
CPV: 31532300-7 - Żarówki kuliste
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532300-7.html
CPV: 31532310-0 - Kompaktowe świetlówki kuliste
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532310-0.html
CPV: 31532400-8 - Oprawki do lamp
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532400-8 .html
CPV: 31532500-9 - Zapłonniki do lamp
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532500-9.html
CPV: 31532510-2 - Zapłonniki do świetlówek
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532510-2.html
CPV: 31532600-0 - Dławiki do lamp
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532600-0.html
CPV: 31532610-3 - Dławiki do świetlówek
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532610-3.html
CPV: 31532700-1 - Osłony lamp
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532700-1 .html
CPV: 31532800-2 - Ramiona lamp
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532800-2.html
CPV: 31532900-3 - Lampy fluorescencyjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532900-3.html
CPV: 31532910-6 - Świetlówki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532910-6 .html
CPV: 31532920-9 - Żarówki i świetlówki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31532920-9.html
CPV: 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31600000-2.html
CPV: 31610000-5 - Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31610000-5.html
CPV: 31611000-2 - Zestawy instalacji elektrycznej
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5 - Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31611000-2.html
CPV: 31612000-9 - Krosna elektryczne do silników
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5 - Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31612000-9.html
CPV: 31612200-1 - Rozruszniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5 - Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31612000-9 - Krosna elektryczne do silników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31612200-1.html
CPV: 31612300-2 - Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5 - Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31612000-9 - Krosna elektryczne do silników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31612300-2 .html
CPV: 31612310-5 - Kierunkowskazy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5 - Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31612000-9 - Krosna elektryczne do silników
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31612310-5.html
CPV: 31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31620000-8.html
CPV: 31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31625000-3.html
CPV: 31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31625100-4.html
CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31625200-5 .html
CPV: 31625300-6 - Alarmy antywłamaniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31620000-8 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31625300-6 .html
CPV: 31630000-1 - Magnesy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31630000-1 .html
CPV: 31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31640000-4 .html
CPV: 31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31642000-8.html
CPV: 31642100-9 - Aparatura do wykrywania przewodów metalowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31642100-9 .html
CPV: 31642200-0 - Aparatura do wykrywania min
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31642200-0.html
CPV: 31642300-1 - Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31642300-1 .html
CPV: 31642400-2 - Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31642400-2.html
CPV: 31642500-3 - Aparatura do wykrywania drewna
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31642500-3 .html
CPV: 31643000-5 - Akceleratory cząstek
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31643000-5.html
CPV: 31643100-6 - Akceleratory liniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31643000-5 - Akceleratory cząstek
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31643100-6 .html
CPV: 31644000-2 - Różne rejestratory danych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31644000-2.html
CPV: 31645000-9 - Automaty bilardowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31640000-4 - Maszyny i aparatura jednozadaniowa
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31645000-9.html
CPV: 31650000-7 - Oprawy izolowane
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31650000-7 .html
CPV: 31651000-4 - Taśma elektryczna
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31650000-7 - Oprawy izolowane
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31651000-4.html
CPV: 31660000-0 - Elektrody węglowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31660000-0.html
CPV: 31670000-3 - Elektryczne części maszyn i aparatury
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31670000-3.html
CPV: 31671000-0 - Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31670000-3 - Elektryczne części maszyn i aparatury
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31671000-0.html
CPV: 31671100-1 - Obudowy szklane
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31670000-3 - Elektryczne części maszyn i aparatury
31671000-0 - Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31671100-1.html
CPV: 31671200-2 - Lampy kineskopowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31670000-3 - Elektryczne części maszyn i aparatury
31671000-0 - Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31671200-2.html
CPV: 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31680000-6.html
CPV: 31681000-3 - Akcesoria elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681000-3 .html
CPV: 31681100-4 - Styki elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681100-4 .html
CPV: 31681200-5 - Pompy elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681200-5.html
CPV: 31681300-6 - Obwody elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681300-6 .html
CPV: 31681400-7 - Elektryczne elementy składowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681400-7.html
CPV: 31681410-0 - Tworzywa elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681410-0.html
CPV: 31681500-8 - Ogniwa doładowawcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3 - Akcesoria elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31681500-8 .html
CPV: 31682000-0 - Wyroby elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682000-0.html
CPV: 31682100-1 - Skrzynki elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682100-1.html
CPV: 31682110-4 - Pokrywy skrzynek elektrycznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682110-4 .html
CPV: 31682200-2 - Panele przyrządowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682200-2.html
CPV: 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682210-5 .html
CPV: 31682220-8 - Stoły miksujące
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682220-8 .html
CPV: 31682230-1 - Graficzne panele wyświetlające
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682230-1 .html
CPV: 31682300-3 - Urządzenia średniego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682300-3.html
CPV: 31682310-6 - Panele średniego napięcia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682310-6.html
CPV: 31682400-4 - Napowietrzne urządzenia elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682400-4 .html
CPV: 31682410-7 - Napowietrzne prowadnice kabli
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682410-7.html
CPV: 31682500-5 - Awaryjny sprzęt elektryczny
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682500-5.html
CPV: 31682510-8 - Awaryjne układy energetyczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682510-8.html
CPV: 31682520-1 - Awaryjne urządzenia wyłączeniowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682520-1.html
CPV: 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682530-4.html
CPV: 31682540-7 - Podstacje
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
31682000-0 - Wyroby elektryczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31682540-7.html
CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31700000-3.html
CPV: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31710000-6 .html
CPV: 31711000-3 - Artykuły elektroniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711000-3.html
CPV: 31711100-4 - Elektroniczne elementy składowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711100-4 .html
CPV: 31711110-7 - Przekaźniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711110-7.html
CPV: 31711120-0 - Przetworniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711120-0.html
CPV: 31711130-3 - Oporniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711130-3 .html
CPV: 31711131-0 - Oporniki elektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711131-0.html
CPV: 31711140-6 - Elektrody
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711140-6.html
CPV: 31711150-9 - Kondensatory elektroniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711150-9.html
CPV: 31711151-6 - Kondensatory stałe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711151-6.html
CPV: 31711152-3 - Kondensatory nastawne lub stałe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711152-3 .html
CPV: 31711154-0 - Baterie kondensatorów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711154-0.html
CPV: 31711155-7 - Sieci kondensatorów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711155-7.html
CPV: 31711200-5 - Elektroniczne tablice punktacyjne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711200-5.html
CPV: 31711300-6 - Elektroniczne systemy rejestrowania czasu
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711300-6 .html
CPV: 31711310-9 - System do rejestrowania obecności
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711310-9.html
CPV: 31711400-7 - Zawory i lampy elektronowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711400-7.html
CPV: 31711410-0 - Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711410-0.html
CPV: 31711411-7 - Kineskopy do odbiorników telewizyjnych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711411-7.html
CPV: 31711420-3 - Lampy mikrofalowe i urządzenia
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711420-3.html
CPV: 31711421-0 - Magnetrony
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711421-0.html
CPV: 31711422-7 - Urządzenia mikrofalowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711422-7.html
CPV: 31711423-4 - Mikrofalowy sprzęt radiowy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711423-4.html
CPV: 31711424-1 - Klistrony
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711424-1.html
CPV: 31711430-6 - Lampy elektronowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711430-6.html
CPV: 31711440-9 - Lampy elektronowe wzmacniające lub odbiorcze
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711440-9.html
CPV: 31711500-8 - Części podzespołów elektronicznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711500-8 .html
CPV: 31711510-1 - Części kondensatorów elektrycznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711510-1.html
CPV: 31711520-4 - Części elektrycznych oporników, reostatów i potencjometrów
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711520-4 .html
CPV: 31711530-7 - Części zaworów i przewodów elektronicznych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31711000-3 - Artykuły elektroniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31711530-7 .html
CPV: 31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712000-0.html
CPV: 31712100-1 - Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712100-1 .html
CPV: 31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712110-4 .html
CPV: 31712111-1 - Karty telefoniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712111-1.html
CPV: 31712112-8 - Karty SIM
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712112-8 .html
CPV: 31712113-5 - Karty zawierające obwody scalone
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712113-5.html
CPV: 31712114-2 - Zintegrowane obwody elektroniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712114-2.html
CPV: 31712115-9 - Mikropodzespoły
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712115-9.html
CPV: 31712116-6 - Mikroprocesory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712116-6 .html
CPV: 31712117-3 - Pakiety układów scalonych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712117-3.html
CPV: 31712118-0 - Gniazda lub podstawy dla układów scalonych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712118-0.html
CPV: 31712119-7 - Pokrywy układów scalonych
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712119-7.html
CPV: 31712200-2 - Mikrosystemy
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712200-2 .html
CPV: 31712300-3 - Obwody drukowane
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712300-3 .html
CPV: 31712310-6 - Zbiorcze obwody drukowane
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712310-6 .html
CPV: 31712320-9 - Indywidualne obwody drukowane
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712320-9 .html
CPV: 31712330-2 - Półprzewodniki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712330-2 .html
CPV: 31712331-9 - Fotoogniwa
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712331-9.html
CPV: 31712332-6 - Tyrystory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712332-6 .html
CPV: 31712333-3 - Diaki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712333-3.html
CPV: 31712334-0 - Triaki
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712334-0.html
CPV: 31712335-7 - Odłączniki sprzężone optycznie
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712335-7.html
CPV: 31712336-4 - Oscylatory oparte na kryształach
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712336-4.html
CPV: 31712340-5 - Diody
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712340-5 .html
CPV: 31712341-2 - Diody świecące
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712341-2.html
CPV: 31712342-9 - Diody mikrofalowe lub o niewielkim sygnale
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712342-9.html
CPV: 31712343-6 - Diody Zenera
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712343-6.html
CPV: 31712344-3 - Diody Schottky?ego
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712344-3.html
CPV: 31712345-0 - Diody tunelowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712345-0.html
CPV: 31712346-7 - Fotodiody
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712346-7 .html
CPV: 31712347-4 - Diody mocy lub diody słoneczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712347-4 .html
CPV: 31712348-1 - Diody laserowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712348-1 .html
CPV: 31712349-8 - Diody częstotliwości radiowej (RF)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712349-8.html
CPV: 31712350-8 - Tranzystory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712350-8.html
CPV: 31712351-5 - Fototranzystory
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712351-5 .html
CPV: 31712352-2 - Tranzystory polowe (FET)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712352-2 .html
CPV: 31712353-9 - Tranzystory polowe typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712353-9.html
CPV: 31712354-6 - Chipy tranzystorowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712354-6 .html
CPV: 31712355-3 - Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712355-3.html
CPV: 31712356-0 - Tranzystory jednozłączowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712356-0.html
CPV: 31712357-7 - Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712357-7.html
CPV: 31712358-4 - Tranzystory polowe złączowe (JFET)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712358-4 .html
CPV: 31712359-1 - Tranzystory bipolarne złączowe (BJT)
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712359-1.html
CPV: 31712360-1 - Obsadzone kryształy piezoelektryczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 - Sprzęt elektroniczny
31712000-0 - Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31712360-1.html
CPV: 31720000-9 - Urządzenia elektromechaniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31720000-9.html
CPV: 31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31730000-2.html
CPV: 31731000-9 - Artykuły elektrotechniczne
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31731000-9.html
CPV: 31731100-0 - Moduły
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny
31731000-9 - Artykuły elektrotechniczne
Wyjaśnienie: http://www.cpv.com.pl/kod,31731100-0.html
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji