Kody CPV, Klasyfikacja CPV - Wyszukiwarka Kodów CV     Kody PKD 2007     Kody Pkwiu    Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

CPV

Wpisz szukane słowo lub frazę:

uwzględnij działy, grupy oraz klasy
pokaż wyjaśnienia
Sekcje kodów CPV:
 1. Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
 2. Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
 3. Niskosiarkowe oleje palne
 4. Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
 5. Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 6. Maszyny rolnicze
 7. Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
 8. Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
 9. Druki i produkty podobne
 10. Produkty chemiczne
 11. Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
 12. Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
 13. Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
 14. Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 15. Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
 16. Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
 17. Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria
 18. Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 19. Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki
 20. Woda zlewnicza i oczyszczona
 21. Maszyny przemysłowe
 22. Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
 23. Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury
 24. Roboty budowlane
 25. Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 26. Usługi naprawcze i konserwacyjne
 27. Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
 28. Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
 29. Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
 30. Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
 31. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
 32. Obiekty użyteczności publicznej
 33. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 34. Usługi w zakresie nieruchomości
 35. Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 36. Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 37. Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
 38. Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
 39. Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
 40. Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
 41. Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
 42. Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 43. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 44. Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
 45. Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
 46. Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
www.cpv.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.cpv.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji